14 მარტი

კავკასიის საერთაშორისო რძის კონგრესი

სრულად

 

1 აგვისტო

ტრენინგები „მერძეული ფერმის მართვა“ და მასტერ კლასები „ძროხების მოვლასა და ხბოების გამოზრდაში“

სრულად

 

10 მარტი

რძის პირველი ეროვნული კონგრესი თბილისში

სრულად

 

ექსპერტების მიერ ონლაინ კონსულტაცია

 

სრულად ექსპერტის აზრი

 

 

ბოლო გალერეა - კავკასიის საერთაშორისო რძის კონგრესი
სრულად კავკასიის საერთაშორისო რძის კონგრესი