ნედლი რძის საშუალო საბითუმო ფასები მწარმოებლის მიხედვით საქართველოში. კილოგრამის ღირებულება ლარებში. საშუალოს გამოთვლაში არ გაითვალისწინება ინტენსიური ფერმების გრძელვადიანი საკონტრაქტო ფასები.