სულგუნის ინდექსი წარმოადგენს სულგუნი ყველისა და ნედლი რძის საბითუმო ფასების ინდექსების თანაფარდობას. ის გვიჩვენებს სულგუნი ყველის მწარმოებლის მომგებიანობის დინამიკას. სულგუნი ყველის გაძვირება ზრდის, ხოლო ნედლი რძის გაძვირება ამცირებს სულგუნის მწარმოებლის მომგებიანობას.