ჩვენი მიზნები

საქართველოს მესაქონლეობის სექტორში რძის პროფესიონალური  მწარმოებლების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული „ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების“ (DCFTA) რეალიზაციის კონტექსტში.  

1624

 

მსგავსი

 

აღდგენილისა და ნედლი რძის ღირებულება საქართველოში – 2020 წლის იანვარი

 

წინა წელთან შედარებით გაძვირებულია როგორც ადგილობრივი ნედლი, ისე იმპორტირებული ფ...

პირუტყვის ექსპორტი მცირდება, ხორცისა კი იზრდება

 

ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი ბოლო 2 წელიწადია მცირდება. პარალელ...

ქართული რძის ნიშნის გამოყენებას დამატებით 9 საწარმო გეგმავს

ქართული რძის ნიშანს 16 საწარმო ფლობს, თუმცა ამ დროისთვი...