ჩვენი მიზნები

საქართველოს მესაქონლეობის სექტორში რძის პროფესიონალური  მწარმოებლების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული „ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების“ (DCFTA) რეალიზაციის კონტექსტში.  

2327

 

მსგავსი

 

ნედლი რძის ფასები საქართველოში – 2020-12-01

 

GeorgianDairy-ს გასული კვირის გამოკითხვის მიხედვით, კილოგრამი ნედლი რძე შინამეურ...

2020 წელს რძის სექტორში ჩადებული ინვესტიციები მხარდამჭერი პროგრამების არსებობამ განაპირობა

 

GeorgianDairy-ს მიერ გამოკითხული რძის მწარმოებელი ფერმერული მეურნეობებისა და გად...