კავკასიის რძის საერთაშორისო კონგრესი

კავკასიის საერთაშორისო რძის კონგრესი

1305

 

მსგავსი

 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით – 2020-V

 

იანვარი-მაისში რძის პროდუქტების იმპორტის რაოდენობებით 2020 წელი წინა ყველა წელს...

რა რაოდენობის ნედლი რძე დასჭირდება საქართველოს მომავალში?

 

რძის საერთაშორისო დღეს განვიხილოთ თუ რამდენი მაღალხარისხიანი და უვნებელი ნედლი რ...

რძის ფხვნილის საერთაშორისო ბაზარი - 2020 წლის 11-22 მაისი

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის, USDA-ს მიხედვით, ფ...