მესაქონლეობის ექსპო 2019

 

354

 

მსგავსი

 

გერმანიაში ორგანული (ბიო) რძის ფასი თვითღირებულებას ვერ ანაზღაურებს

ფერმერების მიერ გაწეული საწარმოო დანახარჯების მხოლოდ 79%  კომპენსირდება ფასით. მწარმოებლის ყ...

 

comments powered by Disqus