მოდულური ტრენინგები საქართველოში

2016 წლის 1 – 6 აგვისტოს ქ. თელავში ჩატარდა მოდულური ტრეინინგი „მერძეული ფერმის მართვა“ და მასტერ კლასები „ძროხების მოვლასა და ხბოების გამოზრდაში“

1347

 

მსგავსი