მოდულური ტრენინგები საქართველოში

2016 წლის 1 – 6 აგვისტოს ქ. თელავში ჩატარდა მოდულური ტრეინინგი „მერძეული ფერმის მართვა“ და მასტერ კლასები „ძროხების მოვლასა და ხბოების გამოზრდაში“

545

 

მსგავსი

 

ქართული კომპანიების ვიზიტი ნიდერლანდებში

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში...