პროექტის შესახებ

Georgiandairy.org - საინფორმაციო ანალიტიკური რესურსი საქართველოს მესაქონლეობის სექტორისთვის, რომელიც შექმნილია პროექტის - „სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორის განვითარების გზით“.  პროექტი ხორციელდება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფინანსური მხარდაჭერით.

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) კონტექსტში და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს სურსათის უვნებლობის სტანდარტების ჰარმონიზაციის პროცესში, საქართველოს აგრობიზნესსა და რძის გადამამუშავებელ კომპანიებს ესაჭიროებათ სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელება  ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

2014-2015 წლებში EBRD-მა და FAO-მ „უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაცია“-სთან პარტნიორობით წარმატებით განახორციელეს პროექტის „სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით“ პირველი ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოს რძის სექტორის დეტალურ ტექნიკურ და საბაზრო აუდიტს მისი განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორების შესასწავლად და რძის ბიზნესის განვითარებისთვის რეკომენდაციების შესამუშავებლად. აუდიტით გამოვლინდა, რომ საქართველოში რძის მწარმოებელ ფერმებს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მენეჯმენტის დანერგვით   დიდი მოცულობის ინვესტიციების გარეშეც შეუძლიათ 50-70%-ით გაზარდონ პროდუქტიულობა და გააუმჯობესონ რძის ხარისხი.

აღსანიშნავია, რომ „უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაცია“-ს  გააჩნია სარძეო ფერმების მოდერნიზაციის წარმატებული გამოცდილება უკრაინასა და ამიერკავკასიის ქვეყნებში, რითაც  მიღწეულ იქნა აღნიშნული ბიზნესების სწრაფი განვითარება, მათი ეფექტიანობისა და უვნებლობის სტანდარტების გაუმჯობესებით.

სექტორის შესწავლით გამოვლინდა, რომ საქართველოში რძეზე და რძის პროდუქტებზე საკმაო მოთხოვნა არსებობს, რაც მისი წარმოების მოცულობის გაზრდის წინაპირობაა, თუმცა უმთავრეს ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მართვის ცოდნის ნაკლებობა. EBRD-სა და FAO-ს ერთობლივი პროექტი ითვალისწინებს ამ პრობლემების გადაჭრას ცოდნის გავრცელების გზით, მათ შორის (i) DCFTA-ით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა და მათი განხორციელების გზების შესახებ ცნობიერების ამაღლებით და (ii) საქართველოს რძის პროდუქტების უვნებლობის, მათ შორის ჰიგიენის და ეფექტიანობის სტანდარტების გაუმჯობესებით.

პროექტის მეორე ეტაპის ფარგლებში წამყვანი სპეციალისტების მიერ შემუშავებული 4 მოდულისგან შემდგარი სასწავლო პროგრამის საფუძველზე ქართველი ფერმერებისათვის ჩატარდა ტრეინინგები და სასწავლო ტურები საქართველოსა და უკრაინაში. 

თბილისში ორგანიზებულ იქნა და გაიმართა  რძის პირველი ეროვნული კონგრესი 2016 წელს და კავკასიის  რძის საერთაშორისო კონგრესი 2017 წელს. კონგრესზე იყო განხილული საქართველოს რძის სექტორის განვითარების პერსპექტივები, მისი საერთაშორისო საინვესტიციო მიმზიდველობა, DCFTA-ს და სურსათის უვნებლობის შესახებ კანონმდებლობის საქართველოს სოფლის მეურნეობის საწარმოებზე გავლენა და საერთაშორისო გამოცდილება ამ სფეროში. კონგრესებზე კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი საქართველოს აგრო კომპლექსის საწარმოო პროცესების მოდერნიზების აუცილებლობას და მეტი ინფორმირებულობის საჭიროებას სურსათის უვნებლობის სფეროში რეგულირების ახალი პოლიტიკის შესახებ, რაც სექტორის განვითარებაზე და ინვესტიციების მოზიდვის დინამიკაზე ახდენს გავლენას.

 

 

 

4164

 

მსგავსი

 

აღდგენილისა და ნედლი რძის ღირებულება საქართველოში - 2019 წლის დეკემბერი

 

2019 წელს ქართველი რძის მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა...

მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში საქონლის ხორცის გაყიდვების სწრაფი ზრდაა პროგნოზირებული

ბოლო ხუთი წლის მანძილზე მსოფლიო ბაზარზე საქონლის ხორცის ვაჭრობის ზრდის დინამიკა ფიქსირდება. აღნიშ...

ყველის კონკურსი World Cheese Awards 2020 წელს ესპანეთში გაიმართება

2020 წლის 5 - 7 ნოემბერს  ოვიედოში, ესპანეთი,  World Cheese Awards-ის 33-ე კო...

 

comments powered by Disqus