რას ვაკეთებთ?

  1. ვახდენთ ხარისხიანი რძის წარმოების თანამედროვე და მოწინავე ტექნოლოგიების  შესახებ ცოდნის შეგროვებას და გაზიარებას.;
  2. წარმოვადგენთ ინფორმაციიას საქართველოში რძისა და რძის პროდუქტების ბაზრის შესახებ ;
  3. წარმოვადგენთ პლატფორმას მერძევე ფერმერებსა და  დარგის  ექსპერტებს შორის გამოცდილებისა და ინფორმაციის ეფექტიანი გაცვლისა და გაზიარებისთვის ;
1046

 

მსგავსი

 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი რძის პროდუქტებისთვის – GDPI – 2019 წლის აგვისტო

 

რძის პროდუქტების სამომხმარებლო კალათა სეზონურად გაძვირდა. წლიდან წლამდე კალათის...

აღდგენილი და ნედლი რძის ღირებულება საქართველოში - 2019 წლის აგვისტო

 

გასულ თვეში აღდგენილსა და ქართულ (შინამეურნეობებსა და ექსტენსიურ ფერმებში ნაწარმ...

ინტენსიური ფერმის ინდექსები - 2019 წლის აგვისტო

 

წინა წლების პოზიტიური დინამიკა წელსაც გრძელდება. წლიურ ზრდასთან ერთად, კვლავ შეი...