რას ვაკეთებთ?

  1. ვახდენთ ხარისხიანი რძის წარმოების თანამედროვე და მოწინავე ტექნოლოგიების  შესახებ ცოდნის შეგროვებას და გაზიარებას.;
  2. წარმოვადგენთ ინფორმაციიას საქართველოში რძისა და რძის პროდუქტების ბაზრის შესახებ ;
  3. წარმოვადგენთ პლატფორმას მერძევე ფერმერებსა და  დარგის  ექსპერტებს შორის გამოცდილებისა და ინფორმაციის ეფექტიანი გაცვლისა და გაზიარებისთვის ;
839

 

მსგავსი

 

2019 წლის I კვარტალში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით რძის წარმოება გაიზარდა

 

საქრთველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2019 წლის I კვ...

თეთრიწყაროელი ფერმერი რომლსაც პროდუქტების შესაძენად დედაქალაქიდან სტუმრობენ

 

ზვიად სუხიტაშვილი უკვე 30 წელია, რაც თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვი...

როგორ დავაარსოთ მერძეული მეურნეობა

 

მერძეული მესაქონლეობის ბიზნესი უზრუნველყოფს მაღალ მომგებიანობას, შემოსავლების სწ...