საქართველოში პირველი მესაქონლეობის ექსპო გაიმართა

2019 წ. 26 ოქტომბერს, საქართველოს მეცხოველეობის სანაშენე საქმის ასოციაციისა და საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის ორგანიზებით, მესაქონლეობის ექსპო 2019 გაიმართა.

ექსპოს მიზანი იყო საქართველოში რძის და ხორცის სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა. მეასქონლეობის ექსპოში მონაწილეობას იღებდნენ : ფერმერები,მსხვილფეხა საქონლის იმპორტიორები, საკვებმწარმოებლები და იმპორტიორი კომპანიები, მეცნიერები,სასოფლო-სამეურნეო საშუალებების მომწოდებელი კომპანიები, რძის გადამამუშავებლები, ფინანსური ორგანიზაციები, პროფესიული და ინდუსტრიულ ასოციაციები. ექსპოზე მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი ნედლი რძისგან წარმოებული პროდუქტები, მიეღოთ ინფორმაცია რძის პროდუქტების წარმოების და ასევე  რძისა და ხორცის  სექტორში არსებულ  თანამედროვე და საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ.

238

 

მსგავსი

 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი რძის პროდუქტებისთვის – GDPI – 2019 წლის ოქტომბერი

 

სამომხმარებლო ფასების ზრდა ოქტომბრის თვეშიც გაგრძელდა. რძის პროდუქტების კალათის...

რძის ფხვნილის საერთაშორისო ბაზარი და საქართველო - 2019 წლის ოქტომბერი

 

საქართველოში იმპორტირებული ფხვნილი ფხვნილი კვლავ გაძვირებულია. საერთაშორისო ბაზა...

საკვები მაგიდა, მისი დიზაინისა და კონსტრუქციის თავისებურებები და მისი გავლენა მეწველი ფურის წველადობაზე დაუბმელი შენახვის სისტემის მერძეულ ფერმაში