საქართველოში პირველი მესაქონლეობის ექსპო გაიმართა

2019 წ. 26 ოქტომბერს, საქართველოს მეცხოველეობის სანაშენე საქმის ასოციაციისა და საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის ორგანიზებით, მესაქონლეობის ექსპო 2019 გაიმართა.

ექსპოს მიზანი იყო საქართველოში რძის და ხორცის სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა. მეასქონლეობის ექსპოში მონაწილეობას იღებდნენ : ფერმერები,მსხვილფეხა საქონლის იმპორტიორები, საკვებმწარმოებლები და იმპორტიორი კომპანიები, მეცნიერები,სასოფლო-სამეურნეო საშუალებების მომწოდებელი კომპანიები, რძის გადამამუშავებლები, ფინანსური ორგანიზაციები, პროფესიული და ინდუსტრიულ ასოციაციები. ექსპოზე მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი ნედლი რძისგან წარმოებული პროდუქტები, მიეღოთ ინფორმაცია რძის პროდუქტების წარმოების და ასევე  რძისა და ხორცის  სექტორში არსებულ  თანამედროვე და საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ.

519

 

მსგავსი

 

რა რაოდენობის ნედლი რძე დასჭირდება საქართველოს მომავალში?

 

რძის საერთაშორისო დღეს განვიხილოთ თუ რამდენი მაღალხარისხიანი და უვნებელი ნედლი რ...

რძის ფხვნილის საერთაშორისო ბაზარი - 2020 წლის 11-22 მაისი

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის, USDA-ს მიხედვით, ფ...

საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის განცხადება

27 მაისს, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვ...