საკვებწარმოების ჯაჭვი სარძეო ფერმაში ნაწილი I

საკვებწარმოებაზე საუბრობს უკრაინული კომპანია Agrosystems - ის სპეციალისტი ანდრიი სტონაიევი.

 

422

 

მსგავსი

 

ტრენინგი მერძეულ მესაქონლეობაში, 2019 წელი

2019 წლის 17-19 ივნისს, საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის ორგანიზებით და გაეროს სურსათისა და სოფ...

ტრენინგი მერძევე მესაქონლეებისთვის, 2019 წლის ივნისი

2019 წლის ივნისის ტრენინგი მერძევე მესაქონლეებისთვის. …

საკვებწარმოების ჯაჭვი სარძეო ფერმაში ნაწილი II

საკვებწარმოებაზე საუბრობს უკრაინული კომპანია Agrosystems - ის სპეციალისტი ანდრიი სტონაიევი.

 

comments powered by Disqus