ანალიტიკა

 

ინტენსიური ფერმების მომგებიანობის ინდექსი

გთავაზობთ ინტენსიური ფერმების მომგებიანობის ინდექსის შეფასებას გასული თვის მონაცემებით. ინდექსი დაფუძნებულია საშუალოდ აღბულ რაციონში შემავალი კომპონენტების ფასების ცვლილებაზე.

რძის ფხვნილის იმპორტი ქვეყნების მიხედვით - 2017 წლის ოქტომბრის თვე

2017 წლის ოქტომბერში საქართველოში შემოვიდა 1,102,100 კგ რძის ფხვნილი, ღირებულებით 2,307 ათასი $. 1 კგ იმპორტირებული ფხვნილის საშუალო ღირებულებამ 2.09$ შეადგინა (დღგ-ს გარეშე). საშუალო ფასმა ეროვნულ ვალუტაში 6.17 ლარი შეადგინა (დღგ-ს ჩათვლით).

მიმდინარე წელს ადგილობრივი რძის წარმოება კვლავ დაიკლებს - სასურსათო ბალანსის პროგნოზი

როგორც ჩანს, რძის წარმოების ტენდენცია 2017 წელსაც არ დაირღვევა.  მიუხედავად იმისა, რომ პირველ კვარტალში ყოველწლიურმა ზრდამ დაახლოებით 2.5% შეადგინა, მეორე კვარტალში რძის წარმოება 7.7%-ით შემცირდა.

ცვლილებები რძის წარმოებაში, საშუალო წველადობასა და მეწველი ძროხების რაოდენობაში

პასიური ივილისი-აგვისტოს შემდეგ ინტენსიურ ფერმებში რძის წარმოება იზრდება, ექსტენსიურ ფერმებში კი პირიქით - რძის წარმოება ივნისის შემდეგ იკლებს.

გაძვირებული რძე ყველის ფასებზეც აისახა - თუმცა არა საკმარისად

გასული თვის განმავლობაში, პროექტის ფარგლებში განხორციელებული იმერული და სულგუნის ფასების მონიტორინგის შედეგების თანახმად რძის ფასებთან ერთად გაიზარდა ყველის ფასებიც, თუმცა არ გაზრდილა მეწარმის მოგება.

ნედლ რძეზე ფასები ვკლავ იზრდება - მიმდინარე წლის ზამთარში რეკორდულად მაღალ ფასებს უნდა ველოდეთ

FAO/EBRD-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ნედლი რძის ფასების მონიტორინგის უახლესი შედეგები თანახმად რძის ფასები კვლავ განაგრძობს ზრდას.

რძის პროდუქტების წარმოება - ოფიციალური სტატისტიკა

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, რომელიც საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემებიდანაა მიღებული,  რძის პროდუქტების ადგილობრივი წარმოება იზრდება.