სტატიები

 

რძის წარმოება და პირუტყვის სულადობა შემცირდა –  ოფიციალური სტატისტიკა 2019 წლისთვის

 

საქსტატის მონაცემებით, შემცირებულია როგორც რძის წარმოება, ისე პირუტყვის სულადობა.

აღდგენილისა და ნედლი რძის ღირებულება საქართველოში – 2020 წლის იანვარი

 

წინა წელთან შედარებით გაძვირებულია როგორც ადგილობრივი ნედლი, ისე იმპორტირებული ფხვნილით აღდგენილი რძე. ორი პროდუქტის ღირებულებას შორის ასეთი მცირე სხვაობა ზამთრის პერიოდში ბოლო მინიმუმ ბოლო 4 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა.

პირუტყვის ექსპორტი მცირდება, ხორცისა კი იზრდება

 

ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი ბოლო 2 წელიწადია მცირდება. პარალელურად, მისი ხორცის ექსპორტი ძალიან სწრაფი ტემპებით იზრდება, თუმცა მასშტაბები ჯერ საკმაოდ პატარაა.

რძის ფხვნილის საერთაშორისო ბაზარი (21-27 იანვარი) - USDA

ოკეანეთი რძის ფხვნილის ფასები ოკეანეთში მაღალ დონეზე რჩება ფასები გაზარდეს დაბალ საფასო კატეგორიაში მყოფმა მიმწოდებლებმა ეს მყიდველთა ნაწილს უბიძგებს რომ მომწოდებლები დასავლეთ ევროპაში იპოვონ ახალ ზელანდიაში მშრალი ამინდის ნეგატიურ ეფექტებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან წუხილს გამოთქვამენ USDA-ს მიხედვით, ოკეანეთისთვის რძის ფხვნილის (1.25%) ტონაზე ფასები 3,025-3,125 დოლარის ფარგლებში მ...…

რძის პროდუქტების იმპორტი ირანიდან - 2020 წლის იანვარი

 

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2020 წლის იანვარში რძის პროდუქტების იმპორტი ირანიდან 1.6-ჯერ შემცირდა. ძირათადად იმპორტირებული პროდუქტი კვლავ „ნაღებად“ კლასიფიცირდება. აღსანიშნავია რომ „ნაღების“ იმპორტის მასშტაბები სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი ფხვნილისას მნიშვნელოვნად ჩამორჩება.

ნედლი რძის ფასები – გამოკითხვის შედეგები – 20-01-17

 

რძის ფასები ერთი თვეა სტაბილურია. GeorgianDairy-ს გამოკითხვის მიხედვით, გასული 30 დღის განმავლობაში პრაქტიკულად არც ერთ რესპონდენტს, არც მწარმოებელს და არც ჩამბარებელს, არ მოუწოდებია განსხვავებული ფასი განხორციელებულ ტრანზაქციებზე. რძე გაძვირებული რჩება წინა წელთან შედარებითაც.

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი რძის პროდუქტებისთვის – GDPI – 2019 წლის დეკემბერი

 

რძის პროდუქტების კალათამ გაიაფება დაიწყო. ნოემბერთან შედარებით, დეკემბერში 10 პროდუქტიდან 5 გაიაფდა. წლიურ ჭრილში რძის პროდუქტების კალათა გაძვირებული რჩება. ეს გაძვირება ინფლაციის ტოლია და 7%-ს უდრის. მოსახლეობის ნაწილს, რომელსაც შემოსავლები მაღალი ინფლაციის კვალდაკვალ ვერ ეზრდება, მსყიდველობითიუნარიანობა უმცირდება, უფრო ნაკლები პროდუქტის ყიდვა შეუძლია და არჩევანის წინაშე დგება.

აღდგენილისა და ნედლი რძის ღირებულება საქართველოში - 2019 წლის დეკემბერი

 

2019 წელს ქართველი რძის მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა კონკურენტი აღდგენილი რძის გაძვირება გახლდათ. ეს ფაქტი უმთავერსად რძის ფხვნილზე ფასების საერთაშორისო ზრდამ გამოიწვია, რაც მაღალი მოთხოვნისა და დასუსტებული მიწოდების შედეგი იყო.

გაძვირდა ადგილობრივი რძეც, თუმცა აღდგენილი - ბევრად მეტად. მომავალ თვეებში ნედლი რძის ფასი სეზონურ კლებას დაიწყებს, თუმცა აღდგენილი შესაძლოა გაძვირებული დარჩეს. USDA-ს რეპორტზე დაყრდნობით მომავალ თვეებში ფხვნილზე ფასების კლებას არ უნდა ველოდეთ.

ნედლი რძის ფასები საქართველოში, არა-ინტენსიური სექტორი - 2019 წელი

 

2019 წელს ნეგატიური შოკები ფასების ნომინალური ზრდით დაკომპენსირდა. რეალურ გამოხატულებაში კი ნედლმა რძემ პრაქტიკულად წინა წლების ღირებულება შეინარჩუნა. წინა წლებთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ გასული წელი ქართული არა-ინტენსიური მერძეული მეურნეობებისთვის ფასების მხრივ სტაბილური იყო. რაღათქმაუნდა წარმოება კვლავ სეზონური გახლდათ, შესაბამისად სეზონური გვქონდა ფასებიც.

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით - 2019 წელი

 

2018 წელს, პირველად ბოლო წლებში, იმპორტი ნედლი რძის ექვივალენტში შემცირდა. ეს შემცირება აღარ გაგრძელდა 2019 წელს: იმპორტი გაიზარდა როგორც დოლარში, ისე ნედლი რძის ექვივალენტში. ადგილობრივ წარმოებას კვლავ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი იმპორტის ჩასანაცვლებლად. ექსპორტის დიდი ნაწილი ისევ რე-ექსპორტია და არა ადგილობრივი პროდუქცია; თუმცაღა ყველის ექსპორტმა ზრდა შეინარჩუნა.

ფინანსთა სამინისტროს სტატისტიკაზე დარყდნობით, ჩვენ შევაჯამეთ საქართველოს საგარეო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით 2019 წლისათვის: