სტატიები

 

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 18-07-18

 

GeorgianDairy-ს გამოკითხვის მიხედვით, გასული კვირის განმავლობაში ექსტენსიური ფერმებისგან ნედლი რძის შეძენის საშუალო ფასი 70-დან 74 თეთრამდე გაიზარდა; ასევე გაძვირდა რძის შინამეურნეობებისაგან შეძენაც, ბოლო მონაცემებით შინამეურნეობებში კილოგრამი ნედლი რძე საშუალოდ 72 თეთრი ჯდება.

საგარეო ვაჭრობა - რძის ფხვნილი - 2018 წლის ივნისი

 

მიმდინარე წლის ივნისში საქართველოში 741 ათასი კილოგრამი რძის ფხვნილი შემოვიდა, რაც ნედლი რძის ექვივალენტში დაახლოებით 8 მილიონ კილოგრამს უდრის. აღსანიშნავია რომ ივნისში საქართველოდან რძის ფხვნილის ექსპორტი არ მომხდარა.

საგარეო ვაჭრობის ზოგადი მიმოხილვა -2018 წლის ივნისი

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკაზე დაყრდნობით, ივნისის თვეში რძისა და რძის პროდუქტებით საგარეო ვაჭრობის მთლიანმა ბრუნვამ  4,862,644 $ შეადგინა, საიდანაც იმპორტმა 99% დაიკავა.

რძის პროდუქტების სამომხმარებლო ფასები საქართველოში – GDPI ინდექსი – 2018 წლის ივნისი

 

GeorgianDairy-ს მიერ გამოქვეყნებული GDPI ინდექსის მიხედვით, ივნისის თვეში რძისა და რძის პროდუქტებზე სამომხმარებლო ფასებმა ვარდნა გააგრძელა და შემცირებამ წინა თვესთან საშუალოდ 1.2% შეადგინა.

ინტენსიური ფერმების მომგებიანობის ინდექსი - 2018 წლის ივნისი

 

GeorgianDairy-ს მიერ გამოქვეყნებული მომგებიანობის ინდექსის მიხედვით, ინტენსიური ფერმების მომგებიანობის კლება მიმდინარე წლის ივნისშიც გაგრძელდა. მართალია რომ წელი დადებითად დაიწყო, მაგრამ ინდექსი ახლა შარშანდელზე დაბალ მომგებიანობას გვიჩვენებს.

სულგუნის ინდექსი - 2018 წლის ივნისი

სულგუნის ინდექსის მიხედვით, 2018 წლის ივნისში სულგუნის მწარმოებლის მომგებიანობამ იკლო როგორც მაისთან, ისე წინა წლის ივნისთან შედარებითაც. ინდექსზე მისმა ორივე ცვლადმა ნეგატიურად იმოქმედა.

აღდგენილი და ნედლი რძის ღირებულება საქართველოში - 2018 წლის პირველი ნახევრის მიმოხილვა

ნედლ რძის ფასთან ერთად, საინტერესოა თუ როგორ შეიცვალა ქართულ ბაზარზე მისი კონკურენტის, აღდგენილი რძის, ღირებულება. ადგილობრივი ნედლი რძის ფასებზე ნახევარი წლის შეჯამებას შეგიძლიათ წინა სტატიაში გაეცნოთ, ამ სტატიაში ძირითადად აღდგენილი რძის ღირებულებაზე ვკონცენტრირდებით, თუმცა, რაღა თქმა უნდა მას შევადარებთ ნედლი რძის ფასებთან.

ნედლი რძის ფასები - 2018 წლის პირველი ნახევრის მიმოხილვა

ადგილობრივი ნედლი რძის წარმოებისთვის მიმდინარე წელი საინტერესოდ დაიწყო: გადამამუშავებლები რძეს უფრო ძვირად იბარებდნენ ვიდრე წინა წლებში. აღსანიშნავია რომ ნედლი რძის საბითუმო ფასები წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად არ იზრდებოდა, რაც ინფლაციის პირობებში მის მწარმოებელს აზარალებდა. მეორეს მხრივ, საქართველოში ფასები საკმაოდ მაღალი გახლდათ და ალბათ სწორედ ეს განაპირობებდა იმას, რომ ნედლი რძის ფასები მხოლოდ სეზონურად იცვლებოდა და ზრდადი ტრენდით არ ხასიათდებოდა. 

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 29-06-18

GeorgianDairy-ს გამოკითხვის მიხედვით, გასული კვირის განმავლობაში ფერმებისაგან ნედლი რძის შეძენის საშუალო ფასი არ შეცვლილა და კილოგრამი საშუალოდ კვლავ 70 თეთრი ღირდა; რაც შეეხებათ შინამეურნეობებს, მათგან რძის ჩაბარება ოდნავ გაძვირდა და ფერმების საშუალო ფასს გაუტოლდა.