სტატიები

 

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 08-02-19

 

გასულ კვირას, ნედლი რძის საშუალო საბითუმო ფასები შინამეურნეობებსა და ექსტენსიურ ფერმებში არ შეცვლილა. რძის მწარმოებელთა და გადამამუშავებელთა გამოკითხვაში მონაწილე რესპონდენტთა უმეტესობამ ნედლ რძეზე იგივე ფასი დააფიქსირა რაც ერთი კვირით ადრე.

საგარეო ვაჭრობის შეჯამება - 2018 წელი

 

ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 2018 წელს საქართველოში რძის პროდუქტების იმპორტი აშშ დოლარში 2%-ით გაიზარდა და 64.4 მილიონს გაუტოლდა. ექსპორტის მაჩვენებელი დოლარსა და ლარში 8-9%-ით გაუარესდა, თუმცა ასეთ შედეგს რე-ექსპორტის შემცირების გამო ვიღებთ: სინამდვილეში ექსპორტი დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა, თუმცა აქვე აღსანიშნია რომ მისი მოცულობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება იმპორტისას.

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი რძის პროდუქტებისთვის – GDPI – 2019 წლის იანვარი

 

2019 წლის იანვარში სამომხმარებლო ფასების ზრდა შენელდა. რძის პროდუქტების კალათის ღირებულება მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლისას 1.13%-ით აღემატებოდა, ინფლაციის საერთო დონემ კი ქვეყანაში 2.20% შეადგინა. საინტერესოა რომ 2018 წელს რძის პროდუქტზე ფასის საშუალოწლიურმა ცვლილებამ 3.86% შეადგინა, ხოლო ზოგადად საშუალოწლიურმა ინფლაციამ კი 2.60%. ეს იმას ნიშნავს 2018 წელს საქართველოში რძის პროდუქტი უფრო მეტად გაძვირდა (პროცენტულად) ვიდრე სხვა სამომხმარებლო პროდქუტები (საშუალოდ), თუმცა როგორც ავღნიშნეთ 2019 წელი სხვაგვარად დაიწყო. რძის პროდუქტების ფასების შემცირებული ზრდა შესაძლოა სწორედ იმით იყოს გამოწვეული რომ რძის პროდუქტი უკვე საკმარისად იყო გაძვირებული.

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 01-02-19

 

რესპონდენტები იტყობინებიან რომ მოთხოვნა ნედლ რძეზე ძალიან დიდია - რასაც გაზრდილი ფასებიც ადასტურებს. გამოკითხვის მიხედვით, ნედლი რძის ჩაბარების საშუალო ფასები რეკორდულად მაღალია. იანვრის თვეში, შინამეურნეობებისა და ექსტენსიური ფერმების რძის ჩაბარების საშუალოთვიურმა ფასმა 1.14 ლარი შეადგინა, რაც შარშანდელ იანვარზე 3.4%-ით მაღალია. ფასები გაზრდილია ინტენსიურ ფერმებშიც.

რძის წარმოების მომგებიანობის ინდიკატორი - 2018 წლის შეჯამება

 

საკვების გაძვირების მიუხედავად, გასაკვირი არაა რომ 2018 წელი ქართული ინტენსიური ფერმებისთვის დადებითი გამოდგა: ხარისხიანი ნედლი რძის მიწოდებაში კონკურენცია დაბალია, ასეთ რძეზე მოთხოვნა კი სწრაფად იზრდება, რასაც თავის მხრივ კანონმდებლობის ცვლილება და ევროპასთან კანონების ჰარმონიზაცია მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. 

2018 წელს რძის წარმოების მომგებიანობის ინდიკატორი, რომელიც ინტენსიური ფერმებისთვის დაითვლება, 3%-ით გაუმჯობესდა. 2019 წელს უფრო მაღალ ზრდას ველით, რადგან დიდი ალბათობით ხარისხიანი ნედლი რძის ფასი 1.40 ლარამდე გაიზრდება (კილოგრამზე).

აღდგენილი რძის ღირებულება და ნედლი რძის ფასები - 2018 წლის შეჯამება

 

გასული წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა რძის ფხვნილის იმპორტის შემცირებაა. ადგილობრივი რძის წარმოების უდიდესი ნაწილი კვლავ სეზონურია, რადგან რძეს ძირითადად კვლავ შინამეურნეობები აწარმოებენ; ხარისხიც მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა. 2018 წელს ნედლ რძეზე ადგილობრივმა ფასებმა იმატა, რძის აღდგენის ღირებულებამ კი დაიკლო.

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 04-01-19

 

რძის მწარმოებელთა და გადამამუშავებელთა გასული კვირის გამოკითხვის მიხედვით, ექსტენსიური ფერმები ნედლ რძეს საშუალოდ 1.10 ლარად აბარებენ, შინამეურნეობები კი 1.15-ად. ერთი წლით ადრე საშუალო ფასი კილოგრამ ნედლ რძეზე ორივე ჯგუფისთვის 1.10 ლარს შეადგენდა. გასული კვირის გამოკითხვაში ნედლ რძეზე უპრეცენდენტოდ მაღალი ფასები დაფიქსირდა.

რძის წარმოების მომგებიანობის ინდიკატორი მეოთხე თვეა იზრდება

 

შემცირების შემდეგ ინტენსიურ ფერმებში რძის წარმოების რენტაბელურობა კვლავ იზრდება. მომგებიანობის ინდიკატორი, რომელიც რძისა და კომბინირებული საკვების ფასთა დონეების თანაფარდობას გვიჩვენებს, ივლისის შემდეგ შეუქცევადად იზრდება.

რძის ფხვნილის იმპორტი კვლავ შემცირებულია

 

რძის ფხვნილის იმპორტი საქართველოში უკვე მეორე თვეა იკლებს. 2018 წლის ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით 34%-ით ნაკლები ფხვნილი შემოვიდა. იკლო წლიურმა მაჩვენებელმაც: ფხვნილის იმპორტი წინა წლის ნოემბრისას შედარებით 32%-ით ჩამორჩება. მაშინ როცა თვიური სტატისტიკა ვოლატილურობით გამოირჩევა, საინტერესოა თუ რა შედეგი მივიღეთ წლის განმავლობაში მთლიანად.

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 07-12-18

 

GeorgianDairy-ს ფერმერებისა და გადამამუშავებლების გამოკითხვის მიხედვით, გასული კვირისთვის, საქართველოში ნედლი რძის ყველაზე გავრცელებული საბითუმო ფასები 1.00 ლარი და 1.10 ლარი გახლავთ. ჩვენი შეფასებით, ნედლი რძის რეალიზაცია საშუალოდ 1.05 ლარად ხდება.