წველა

 

საწველი სისტემები და მათი შერჩევა

საწველი ცენტრი არ არის მხოლოდ ადგილი სადაც ძროხები იწველება, ფაქტიურად ის სარძეო ფერმის მენეჯმენტის უმთავრესი ჰაბია, რომელიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ფერმის მენეჯმენტის განხორციელებაში. ის მთლიანად სარძეო ფერმის ინტეგრირებული ნაწილია, სადაც ხდება მენეჯმეტნისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვება ძროხებზე ვიზუალური დაკვირვებით ან სპეციალურ მოწყობილობების მეშვეობით, რაც ფერმერს საშუალებას აძლევს განახორციელოს ფერმის მართვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტები და უზრუნველყოს გარემო ცხოველის კეთილდღეობისთვის.  აქ შესაძლებელია საჭიროების მიხედვით ძროხების გადაჯგუფება-დახარისხება და განცალკევება წველამდე ან მის შემდგომ  ვეტერინარული მანიპულაციების ან სხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად.

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

სტატიაში მოკლედ გადმოგცემთ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ მომზადებულ მასალას რომელიც აღწერს რძის მიღების და პირველადი დამუშავების პროცედურებს.

მასტიტის მკურნალობა დეტალების ცოდნას მოითხოვს

პირუტყვის ისეთი გავრცელებული დაავადება, როგორიც მასტიტია რთული დასამარცხებელია. ფერმერებს მის გამოსავლენად და სამართავად რამდენიმე სტრატეგიის შემუშავება სჭირდებათ. რის გამოც, ეს დაავადება ერთ-ერთ ყველაზე ხარჯიან დაავადებად ითვლება მერძევეობის ინდუსტრიაში.

თანამედროვე მოწყობილობები სარძეო ფერმის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის

დღეისათვის სარძეო ფერმის უკეთ ფუნქციონირებისათვის ძალიან ბევრი ხელსაწყო არსებობს. თუმცა, ამ სტატიაში მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებთ ყურადღებას.

მობილური საწველი დარბაზი - პირველად ახალი ზელანდიის ფერმაში

ფერმერმა ჩრდილოეთ კენტერბერიდან (ახალი ზელანდია) გლენ ჰერადმა, ინოვაცია შეიტანა ახალი ზელანდიის ტრადიციულ მესაქონლეობაში.

წველის ტექნოლოგიის დარღვევა - მასტიტის წარმოქმნის ერთ-ერთი მიზეზი

  ინფექციის წყაროების და მასტიტის წარმოქნის მიზეზების შესახებ გვიყვება რძის მწარმოებელთა ასოციაციის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი ვიტალი ზახარჩენკო მასტიტი - სარძევე ჯირკვლის ანთება, ცურის ხასიათდება ერთი ან რამდენიმე მეოთხედის დაზიანებით და შესაძლებელია არსებობდეს კლინიკური ან სუბკლინიკური (ფარული) ფორმით. მასტიტის კლინიკური გამოვლენა ხასიათდება ცხოველის საერთო მდგომარების გაუა...…