ეკონომიკა

 

მონბილიარდი - პერსპექტიული მერძეული ჯიში ქართველი ფერმერებისთვის

სარძეო მეურნეობის დაარსებისას ან არსებული ნახირის ჩანაცვლებისას მერძევე ფერმერები ხშირად დგანან ამოცანის წინაშე თუ რომელი ჯიში შეარჩიონ ან თუნდაც რომელი ჯიშთან შეაჯვარონ საკუთარი საქონელი. ბუნებრივია ფერმერები ჯიშის შერჩევისას მთავარ მიზანად ოპტიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური მოგების მიღებას ისახავენ და ხშირად ყურადღება ექცევა მხოლოდ კონკრეტული ჯიშისთვის დამახასიათებელ წველადობის მაჩვენებელს, რაც არასწორი მიდგომაა, რადგან მაღალი წველადობა ყოველთვის მაღალ მოგებას არ ნიშნავს. საქონლის ჯიშის შერჩვევისას ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებაა საჭირო და ის მეურნეობაში არსებული რესურსების, შესაძლებლობების, ადგილობრივი კლიმატური და სხვა სახის პირობების მიხედვით უნდა მოხდეს.

GeorgianDairy-ს მოლოდინები დღგ-ს გაუქმების შესახებ

როგორც მოგეხსენებათ, დროებითმა მთავრობამ წამოაყენა ინიციატივა ნედლი რძით ნაწარმოებ პროდუქტებზე დღგ-ს გაუქმების შესახებ. GeorgianDairy-მ გაანალიზა აღნიშნული ინიციატივის შესაძლო შედეგები და ეს ინიციატივა ნედლი რძის ბაზრისთვის დადებითად შეაფასა. სტატიაში ჩვენ ავღწერთ GeorgianDairy-ს მოლოდინებს ახალი ინიციატივის ეფექტების შესახებ.

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მსხვილი და საშუალო ბიზნესისთვის სოფლის მეურნეობის სექტორში

სასოფლო სამეურნეო პროექტები, მათ შორის რძის პირველადი წარმოება/გადამუშავება, მსხვილ ინვესტიციებს საჭიროებს, ამიტომ მეწარმეებს ხშირად უწევთ ფინანსების მოძიება. ჩვენ გთავაზობთ საქართველოში დღეს არსებული დაფინანსების წყაროების მიმოხილვას.

ოთხი ნაბიჯი საკვებზე დანახარჯების შესამცირებლად

ნაღდ ფულთან დაკავშირებულ გაუაზრებელ გადაწყვეტილებებს უფრო დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია, ვიდრე მაღალ ფასებს. იმ პერიოდში, როცა რძის ფასები დაბალია, ფერმერები გადაწყვეტილებებს ემოციურ ფონზე იღებენ, თუმცა ყველაფერი პირიქით უნდა იყოს, გადაწყვეტილებები უნდა იყოს აწონილ-დაწონილი და კარგად გააზრებული.

რძის პროდუქტების საერთაშორისო აუქციონზე (GDT) გაყიდული რძის პროდუქტის რაოდენობა შემცირდა

პირველ აპრილს, ახალ ზელანდიაში გამართულ GDT-ის აუქციონზე მნიშვნელოვნად შემცირდა შემოთავაზებების რაოდენობა.

რძის ქართველი მწარმოებლები იტალიელი და ამერიკელი კოლეგების გამოცდილებას იზიარებენ

საქართველობაზარი, როგორც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ნაწილი, ევროკავშირიდან რძის პროდუქტების იმპორტისათვის სრულიად  ღიაა   ამავე დროს, ხარისხისა და უვნებლობის პრობლემების გამო, ანალოგიური ქართული  პროდუქცია ევროპის ბაზარზე ვერ შედის.

ახალი ხელსაწყო რომელიც ფერმაშივე შეამოწმებს რძის დაბინძურებას

ორი იტალიური კომპანია  (kontor46 და ISS Biosense) მუშაობს პორტაბელური ხელსაწყოს შექმნაზე, რომელიც ბიოსენსორებზე იქნება დაფუძნებული. ხელსაწყოს დახლარებით მეწარმე შეძლებს დაბინძურებული რძის ტრანსპორტირების თავიდან აცილებას, მისი შეგროვების საწყის ეტაპზე, ფერმაში.

სარძეო ფერმა აიოვას შტატში - Bloods dairy farm

ქართველი ფერმერების ვიზიტი აღნიშნულ ფერმაში ორგანიზებული იყო FAO/EBRD-ის ერთობლივი პროექტის მიერ - "სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით."

უკრაინაში მეორე ხარისხის რძის შესყიდვაზე აკრძალვა გადაავადეს

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არ ავალდებულებს უკრაინას აუკრძალოს მოსახლეობას მიყიდოს რძე გადამამუშავებლებს.

Radiance Dairy - ორგანული ფერმა აიოვას შტატში

ფერმერების ვიზიტი აღნიშნულ ფერმაში ორგანიზებული იყო FAO/EBRD-ის ერთობლივი პროექტის მიერ - "სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით." Radiance Dairy – ეს არის ორგანული ფერმა საკუთარი გადამამუშავებელი ხაზით, სადაც ამზადებენ სასმელ რძეს (მოუხდელი, 2% ცხიმის შემცველობით და უცხიმო), ნაღებს, იოგურტს და ყველს. ფერმაში პირუტყვის შენახ...…