კონგრესები

 

რძის საერთაშორისო კონგრესი კავკასიაში

წლის მთავარი მოვლენა სამხრეთ კავკასიის მერძევეობის სექტორში,  - რძის პირველი კონგრესი კავკასიაში - ჩატარდება აღმოსავლეთ ევროპის რძის კონგრესის ფარგლებში, 2017 წლის 14 მარტს, თბილისში კონგრესში მონაწილეობას მიიღებენ 200-მდე ფერმერი და სპეციალისტი  რძის გადამამუშავებელი საწარმოებიდან, კომპანიების წარმომადგენლები სამხრეთ კავკასიის, ევროპისა და შუა აზიის ქვეყნებიდან, საერთაშორის...…

რძის პირველი ეროვნული კონგრესი თბილისში

საქართველოს რძის სექტორის პრობლემები და პერსპექტივები იქნება განხილული  2016 წლის 10 მარტს, თბილისში რძის ეროვნულ კონგრესზე, რომელიც  ორგანიზებულია უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაციის მიერ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით. კონგრესი ჩატარდება პროექტის - „სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესე...…