კონგრესები

 

რძის სექტორის მეორე კავკასიური კონგრესი

2018 წლის 14 მარტს, თბილისში ჩატარდება რიგით მეორე საერთაშორისო რძის კონგრესი. კონგრესში მონაწილეობას მიიღებენ ფერმერები და დარგის სპეციალისტები როგორც საქართველოდან ასევე რეგიონის სხვა ქვეყნებიდან. მონაწილეთა შორის იქნებიან  ასევე სახელმწიფოს და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის პოტენციური ინვესტორები. კონგრესზე განხილული იქნება მერძევე ფერმერებისთვის და რძის პროდუქტები...…

რძის პირველი ეროვნული კონგრესი თბილისში

საქართველოს რძის სექტორის პრობლემები და პერსპექტივები იქნება განხილული  2016 წლის 10 მარტს, თბილისში რძის ეროვნულ კონგრესზე, რომელიც  ორგანიზებულია უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაციის მიერ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით. კონგრესი ჩატარდება პროექტის - „სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესე...…