მედია

 

შირაქის სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე მოსავლის აღება

საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის წევრმა კომპანია შირაქმა ევროკავშირისა და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ENPARD-ის ფარგლებში, ახალი პროექტი დაიწყო.
შირაქის სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე განხორციელდა საცდელი ჯიშის ხორბლის, ქერის, ჭვავის, დურუმის ანუ მაკარონის ხორბლის და საქონლის სასილოსე ბალახების ნაზავის აღება.