მედია

 

რძის პირველი საერთაშორისო კონგრესი კავკასიაში, თბილისი, საქართველო

წლის მთავარი მოვლენა სამხრეთ კავკასიის მერძევეობის სექტორში,  - კავკასიის პირველი რძის კონგრესი - ჩატარდება აღმოსავლეთ ევროპის რძის კონგრესის ფარგლებში, 2017 წლის 14 მარტს, თბილისში