მოდულური ტრენინგები

 

ტრენინგი მერძეულ მესაქონლეობაში, 2019 წელი

2019 წლის 17-19 ივნისს, საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის ორგანიზებით და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხარდაჭერით, თბილისში ჩატარდა ტრენინგი მერძეულ მესაქონლეობაში. 

ტრენინგი მერძეულ მესაქონლეობაში ეფექტურობის ასამაღლებლად

2018 წლის 30 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოში გაიმართება ტრენინგი მერძეული ფერმის ეფექტიანი მართვის სხვადასხვა საკითხებზე. აღნიშნული ტრენინგის ორგანიზატორია- უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაცია პროექტის - „სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებენ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეო...…

თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პროგრამა ქართველი ფერმერებისთვის

2016 წლის მარტიდან აგვისტომდე ქართველი ფერმერების ჯგუფისთვის რძის წარმოების სასწავლო სემინარები ჩატარდება. სემინარებს  რძის თანამედროვე წარმოების ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაატარებენ უკრაინასა და საქართველოში. სემინარები  ორგანიზებულია პროექტის - სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში, ცოდნის გადაცემის გზით (მეორე ფაზა) ფარგლებში, უკრაინის რძის მწარმოე...…