ახალი ამბები

 

Land O'Lakes საგრანტო კონკურსი ფერმერებისთვის

ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარატმენტის (USDA) მიერ დაფინანსებული და Land O’Lakes International Development Georgia (Venture37)-ის მიერ განხორციელებული პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“  (SQIL) იწყებს თანადაფინანსების მექანიზმზე დაფუძნებული საპროექტო (საგრანტო) განაცხადების მიღებას, რომელიც მიზანად ისახავს საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების გაზრდას და ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის დონის ამაღლებას საქართველოში.

ქართველი ფერმერები დადებითად აფასებენ ესტონეთის წვლილს მეცხოველეობის სექტორის განვითარებაში

ბოლო 4 წლის განმავლობაში ესტონეთმა საქართველოში 650 ჯიშიანი დეკეულის ექსპორტი განახორციელა. ახლო მომავალში  ასამდე ჯიშიან პირუტყვს კვლავ საქართველოში გააგზავნიან.

გაამართლა თუ არა მაღალპროდუქტიული პირუტყვის იმპორტმა აზერბაიჯანში?

დღეისათვის მაღალპროდუქტიულ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე მოთხოვნა განვითარებად ქვეყნებშიც გაჩნდა. თუმცა პირუტყვის უმსხვილეს იმპორტიორ ქვეყნებად რჩებიან: იტალია, ჩინეთი, თურქეთი, ჰოლანდია და პოლონეთი.

უკრაინელი რძის გადამამუშავებლები რძის შესყიდვას პოლონეთში გეგმავენ

უკრაინის რამდენიმე რძის გადამამუშავებელი საწარმო, შიდა ბაზარზე  რძის ნედლეულზე შექმნილი დეფიციტის გამო,  რძის-ნედლეულის შემოტანას პოლონეთიდან აპირებს.