მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების სახელმძღვანელო მითითებები შეიქმნა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომებით“ აღებული ვალდებულებების  შესრულების  ფარგლებში „მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე  ტექნიკური რეგლამენტი“ შეიქმნა. ამ ტექნიკურ რეგლამენტზე დაყრდნობით კი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) საკონსულტაციო პროექტის მხარდაჭერით „მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე სახელმძღვანელო მითითებები “ მომზადდა.

საწარმო „წინწყარო +“ ქართული რძის ბრენდულ ნიშანს უახლოეს ხანში მიიღებს

 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რძის გადამამუშავებელი  საწარმო „წინწყარო +“  ერთ-ერთი პირველი საწარმო იქნება, რომელიც ქართული რძის ნიშანს მიიღებს. საწარმოს უკვე გაკეთებული აქვს განაცხადი და უახლოეს ხანში მათ პროდუქტზე „ქართული რძე“ ამ ბრენდული აღნიშვნის დატანის უფლებას მოიპოვებენ.

სულგუნისა და გუდის ყველის გეოგრაფიული აღნიშვნის პროდუქტად დარეგისტრირების პროცედურები დასრულდა

 

გეოგრაფიული აღნიშვნა იგივე (Geographical Indication) ტრადიციული მეთოდით დამზადებული პროდუქციის წარმოების ადგილთან დაკავშირებას გულისხმობს. მსოფლიო მასშტაბით, გეოგრაფიული აღნიშვნის პროდუქტებს ყოველწლიურად 50 მილიარდ აშშ ევრომდე შემოსავალი მოაქვს. ევროკავშირში ეს მიმართულება ძალიან კარგად არის განვითარებული. ამ ნიშის გაძლიერება და განვითარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაშიც არის ჩადებული.

მერძევეობის ფერმა „შტორი“ პირუტყვის სულადობის 500-მდე გაზრდას გეგმავს

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველში 2014 წელს მერძევეობის ფერმა შპს „შტორი“ დაფუძნდა. 600 ათასიანი შეღავათანი აგროკრედიტისა და ამდენივე საკუთარი თანხით 2016 მშენებლობა დაასრულეს და ამავე წელს ესტონეთიდან 68 სული ჰოლშტეინის ჯიშის ძროხა შემოიყვანეს. დღესდღეობით 200 სულამდე მაღალმწარმოებლური ჯიშის პირუტყვი ჰყავთ და წლის ბოლომდე სულადობის გაორმაგებასაც აპირებენ.

ინტერვიუ საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ მერაბ ჩხარტიშვილთან

საქართველოს მერძევეობის ასოციაცია უკვე ერთი წელია არსებობს და ქვეყნის თითქმის ყველა მსხვილ ნედლი რძის მწარმოებელ ფერმას აერთიანებს. ასოციაციის წევრობა ყველა ფერმერს შეუძლია, რომელსაც ოცი ან მეტი მაღალპროდუქტიული მეწველი ფური ჰყავს. ასოციაციის მიზნებისა და ფუნქციების შესახებ www.georgiandairy.org მერძევეობის ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ მერაბ ჩხარტიშვილთან ინტერვიუს გთავაზობთ:

ლექტორები

ჩარლზ ერცინგერი ორგანული წარმოების ექსპერტი, აიოვას შტატის უნივერსიტეტი, აშშ ჩარლს ერცინგერი გახლავთ ორგანიზაცია „ASSIST, Inc.“ დირექტორია და პასუხისმგებელია აღნიშნული ორგანიზაციის ოპერაციებზე. „ASSIST, Inc.“ - არასამთავრობო ორგანიზაცია დე-მოინში, აიოვას შტატში, რომელიც გამოყოფს რესურსებს სასოფლო-სამეურნეო სპეციალისტების მოსამზადებლად. „ASSIST, Inc.“-ი...…

ჩვენი გუნდი

კატერინა პობერეჟნა - პროექტის კოორდინატორი, აგრობიზნესის განვითარების სპეციალისტი, ეკონომისტი მერაბ ჩხარტიშვილი - მესაქონლეობის ბიზნესში 20 წელზე მეტი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ექსპერტი. მარიამ სალდაძე - ბაზრის მონიტორინგის,  და ვებ-პორტალისა და სოციალური ქსელების საინფორმაციო მხარჭერის სპეციალისტი ნიკა ჯაფარიძე - საქართველოს რძის პროდუქტების ბაზრის ანალიტიკოსი, ეკონომისტი. ან...…

რას ვაკეთებთ?

ვახდენთ ხარისხიანი რძის წარმოების თანამედროვე და მოწინავე ტექნოლოგიების  შესახებ ცოდნის შეგროვებას და გაზიარებას.; წარმოვადგენთ ინფორმაციიას საქართველოში რძისა და რძის პროდუქტების ბაზრის შესახებ ; წარმოვადგენთ პლატფორმას მერძევე ფერმერებსა და  დარგის  ექსპერტებს შორის გამოცდილებისა და ინფორმაციის ეფექტიანი გაცვლისა და გაზიარებისთვის ; …