გაზრდა

 

ისრაელის მერძევეობის დარგის თავისებურებები და წარმატების საიდუმლო

სოფლის მეურნეობისთვის არახელსაყრელი ბუნებრივი პირობების მიუხედავად ისრაელმა  შეძლო და მსოფლიოს აჩვენა, რომ სწორად ორგანიზებითა და შრომისმოყვარეობით, სანიმუშო სოფლის მეურნეობის წარმოების აწყობა ასეთ პირობებშიც კი შესაძლებელია. დღეს, ისრაელის სოფლის მეურნეობის პროდუქციით თვითუზრუნველყოფა 80%-ს შეადგენს. ისრაელში სოფლის მეურნეობის ბევრი დარგი კარგადაა განვითარებული და მათ შორისაა მერძეული მიმართულების მესაქონლეობაც.

მერძევეობის მოდერნიზაცია - აუცილებელი პირობა მდგრადი სასურსათო სისტემის შესაქმნელად მსოფლიოში

მოსახლეობის და ტექნოლოგიების ზრდის ტემპი ექსპონენციურია,  საკვების მიწოდება კი წრფივად იზრდება, ამიტომ მეტი საკვების (ცხოველური ცილების) წარმოებისთვის მომავალში აუცილებელია ტექნოლოგიური განვითარება.