რძის საშუალო შესასყიდი ფასები

 

ვინ „აცლის ნაღებს“ რძის ბაზარს?

მშრალი უცხიმო რძის იმპორტის მოცულობა საქართველოში 2016 წლის მეორე კვარტალში  წინა კვარტლთან  შედარებით საგრძნობლად შემცირდა, დაახლოებით 30 %-ით.

რძის რაოდენობისა და ფასის სეზონური ცვლილების გამომწვევი ძირითადი ფაქტორები

პროექტის მონიტორინგის მიხედვით უკანასკნელი პერიოდში შეიმჩნეოდა რძის ფასების სეზონური ზრდა

მოსალოდნელია იმერული ყველის საბითუმო ფასის ზრდა

ივლისიდან სექტემბრამდე სტაბილური იყო გადამამუშავებელი საწარმოების მიერ  იმერული ყველის ჩასაბარებელი საბითუმო ფასი სუპერმარკეტებში. ხოლო ბაზარზე ჩასაბარებელი საბითუმო ფასი - ოდნავ გაიზარდა. ყველის სარეალიზაციო ფასის უმნიშვნელო ზრდასთან შედარებით, მნიშვნელოვნად, 40 %-ით, გაიზარდა რძის ფასი.

საქართველოს ყველის ბაზარზე სულგუნისა და იმერულის მომგებიანობის ანალიზი

FAO-EBRD-ის  ერთობლივი პროექტის „სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით“ ექსპერტების მიერ ჩატარდა საქართველოს ორი სახის ყველის - სულგუნისა და იმერულის ბაზრის მონიტორინგი.

ნედლი რძის ფასი საქართველოში იზრდება

ბოლო კვირის განმავლობაში აგვისტოს თვესთან შედარებით ნედლი რძის ფასი გაიზარდა 8%-ით და შეადგინა კომერციული ფერმერებისთვის 0,65 ლარი/კგ. - ზე (კომერციული ფერმერების მიერ ბითუმად გაყიდული რძის ფასი), ხოლო მოსახლეობისთვის - 0,75 ლარი/კგ. - ზე ( გადამამუშავებელი საწარმოების მიერ ნედლი რძის შესაძენი ფასი).

საქართველოს ყველის ბაზრის მახასიათებლები

პროექტის ექსპერტების მიერ ჩატარებული საქართველოს რძისა და რძის პროდუქტების ბაზრის კვლევის შედეგად, ყველისა და ნედლი რძის საბითუმო ფასების მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია გამოიყოს ყველის ბაზრის შემდეგი მახასიათებლები:

ფასები საქართველოს ყველის ბაზარზე

გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (FAO-EBRD) ერთობლივი პროექტის „სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით“ ფარგლებში ხორციელდება პერმანენტული მონიტორინგი საქართველოს რძისა და რძის პროდუქტების ბაზარზე.

აგვისტოს პირველ ნახევარში საქართველოში რძის შესყიდვის ფასი 20 %- ით გაიზარდა

აგვისტოს პირველ ნახევარში რძის შესყიდვის ფასი პროფესიონალი მწარმოებლებიდან, რომლებსაც არ აქვთ გრძელვადიანი კონტრაქტები და ძირითადად იყენებენ წარმოების ექსტენსიურ ტექნოლოგიებს, გაიზარდა 20%-ით

როგორ გაყიდოს ფერმერმა რძე 40%-ით უფრო ძვირად?

საქართველოს ფერმერების მიერ რძის გასაყიდი საშუალო ფასების მონიტორინგი გვიჩვენებს, რომ იმ მეწარმეებს, რომლებიც უფრო ხარისხიან პროდუქტს აწარმოებენ შესაძლებლობა აქვთ საშუალოდ 40%-ით უფრო ძვირად გაყიდონ იგი, ვიდრე იმ მეწარმეებს, რომლებიც შედარებით დაბალი ხარისხის რძეს აწარმოებენ.