სტატიები

 

როგორ გამოვთვალოთ საქონლის სადგომის ფართობი

საქონლის სადგომის ფართობი გამოითვლება ერთი სული საქონლისთვის საჭირო ფართობის გათვალისწინებით და განსხვავდება შენახვის სისტემის მიხედვით (საორიენტაციო ნორმატივები ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ადრე ჩვენს საიტზე, რომელიც შეგიძლიათ ამ ბმულზე იხილოთ: http://georgiandairy.org/ka/post/dzrokhistvis-autsilebeli-partobi-daubmeli-shenakhvisas).

საკვების დამზადების ოპტიმალური ვადები

გათიბვის ოპტიმალური ფაზა განისაზღვრება მცენარის შიდა ბიოლოგიური პროცესებით და არ არის დამოკიდებული იმაზე თუ რისთვის არის განკუთვნილი აღებული უხეში საკვები. თივისთვის, სენაჟისთვის, სილოსისთვის ან სხვა ტიპის საკვებისთვის მცენარის განვითარების და შესაბამისად აღების ოპტიმალური ფაზა ერთიდაიგივეა.

რომელი ქვეშსაფენი გამოვიყენოთ?

კომპანია პეტინგერის და საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის მიერ 2020 წლის ივნის-ივლისში ორგანიზებული ონლაინ ტრეინინგის მსვლელობისას განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია საკითხმა, თუ როგორ უნდა უზრუნველვყოთ მეწველი პირუტყვის კომფორტი და რომელი ქვეშსაფენია საუკეთესო მათ შესანახად და რატომ. ტრენერმა ვლადიმირ მირნენკომ დაწვრილებით აღწერა სხვადასხვა სახის ქვეშსაფენების ხარისხი.

სცივა თუ არა ძროხას ზამთარში?

ძროხამ, როგორც ცხოველმა ევოლუცია განიცადა გამყინვარების პერიოდში. სიცივე მინუს 20 ცელსიუს გრადუსამდე მისთვის კომფოტულია. მთავარია, ჰაერი იყოს მშრალი, სუფთა და ქარის გარეშე.

მშრალი ნივთიერების განსაზღვრის წესი მიკროტალღური ღუმელის მეშვეობით

მეთოდი განკუთვნილია ნოტიო უხეშ საკვებში და მთლიან საკვებნარევში  მშრალი ნივთიერების სწრაფად დასადგენად 15%-ზე მეტი მშრალი ნივთიერების შემცველობით. რამდენ ხანს უნდა ვაშროთ დამოკიდებულია  ნიმუშის მთავარი შემადგენლის ტენიანობაზე. სქელი ღეროები და სიმინდის ტაროს ნაწილები შრება დიდხანს..   

მონბილიარდი - პერსპექტიული მერძეული ჯიში ქართველი ფერმერებისთვის

სარძეო მეურნეობის დაარსებისას ან არსებული ნახირის ჩანაცვლებისას მერძევე ფერმერები ხშირად დგანან ამოცანის წინაშე თუ რომელი ჯიში შეარჩიონ ან თუნდაც რომელი ჯიშთან შეაჯვარონ საკუთარი საქონელი. ბუნებრივია ფერმერები ჯიშის შერჩევისას მთავარ მიზანად ოპტიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური მოგების მიღებას ისახავენ და ხშირად ყურადღება ექცევა მხოლოდ კონკრეტული ჯიშისთვის დამახასიათებელ წველადობის მაჩვენებელს, რაც არასწორი მიდგომაა, რადგან მაღალი წველადობა ყოველთვის მაღალ მოგებას არ ნიშნავს. საქონლის ჯიშის შერჩვევისას ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებაა საჭირო და ის მეურნეობაში არსებული რესურსების, შესაძლებლობების, ადგილობრივი კლიმატური და სხვა სახის პირობების მიხედვით უნდა მოხდეს.