სტატიები

 

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

სტატიაში მოკლედ გადმოგცემთ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ მომზადებულ მასალას რომელიც აღწერს რძის მიღების და პირველადი დამუშავების პროცედურებს.

სარძეო ფერმის შემოსავლიანობის ზრდა და მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამრავლება - უკრაინელი სპეციალისტის მოსაზრებები

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა უკრაინაში იკლებს. ეს ხდება არა მარტო კერძო სექტორის, არამედ რძის პროდუქტების ინდუსტრიული წარმოების ხარჯზე. ზოგიერთი ფერმა იხურება, ამასთან ერთად ახალი ფერმებიც იხსნება, თუმცა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა იკლებს.

იმერული ყველის ბაზრის კვლევის შედგები

საქართველოს რძის პროდუქტების ბაზარზე დღეს არსებული მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, რასაც ასოციაცია საქრძის მიერ ჩატარებული ყველის ბაზრის კვლევაც ადასტურებს (კვლევა მოამზადა მარკეთ ინთელიჯენს კაუკასუსმა - TNS Georgia, ასოციაცია საქრძის დაკვეთით).

ეფექტური კომუნიკაცია მეწარმეთა ასოციაციის დახმარებით - აიოვას შტატის გამოცდილება

მეწარმეთა გაერთინების ისეთი ფორმა როგორიცაა ასოციაცია მნიშვნელოვანია როგორც ცალკეული წარმოებების ასევე მთლიანად სექტორის განვითარებისთვის, რადგან ის ეხმარება მეწარმეებს და მთლიანად სექტორს დაიცვან საკუთარი ინტერესები.

საქართველოს მერძევეობის სექტორი ვითარდება

საქართველოს მერძევეობის ინდუსტრია მზარდი ტემპებით ვითარდება, რაც განპირობებულია გაუმჯობესებული საინვესტიციო კლიმატით, კარგი პირობების არსებობით სარძეო ფერმებისთვის,  რძეზე და რძის პროდუქტებზე მაღალი  მოთხოვნის არსებობით.

ხბოებზე ზრუნვის თავისებურებები ზამთარში

ხბოების მოვლის თავისებურებებზე დამოკიდებულია პირუტყვის ზრდისა და განვითარების ტემპები, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მკურნალობაზე გაწეული დანახარჯების რაოდენობა. ზამთარი უკვე დაიწყო, ამიტომ დროა ფერმერებმა გადახედონ ხბოების მოვლის პროგრამას ფერმებში და შესაბამისად მოემზადონ ცივი ამინდებისთვის.

სანაშენე პირუტყვის იმპორტის მოთხოვნები და შესაძლებლობები საქართველოში

ყველა პროფესიონალი მესაქონლისთვის ცნობილია მარტივი ჭეშმარიტება - იმისათვის რომ მიაღწიოთ მნიშვნელოვან შედეგებს მერძეულ მესაქონლეობაში, აუცილებელია მუდმივი ზრუნვა ჯანმრთელი და პროდუქტიული ნახირის შექმნაზე. თუმცა, ამ ყველაფრის პრაქტიკაში დანერგვა არც ისე მარტივია. სირთულეს პირველ რიგში  ადგილობრივი ჯიშების სუსტი სელექცია წარმოადგენს, რომელიც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საზღვარგარეთის გამოცდილებას. შესაბამისად, საქართველოში არ არის შესაძლებელი ისეთი პირუტყვის შეძენა რომელიც პროდუქტიულობით უცხოურ ჯიშებს უტოლდება. ამ მიზეზების გამო ქართველი მესაქონლეები იძულებულნი არიან საზღვარგარეთიდან შემოიყვანონ პირუტყვი.

მასტიტის მკურნალობა დეტალების ცოდნას მოითხოვს

პირუტყვის ისეთი გავრცელებული დაავადება, როგორიც მასტიტია რთული დასამარცხებელია. ფერმერებს მის გამოსავლენად და სამართავად რამდენიმე სტრატეგიის შემუშავება სჭირდებათ. რის გამოც, ეს დაავადება ერთ-ერთ ყველაზე ხარჯიან დაავადებად ითვლება მერძევეობის ინდუსტრიაში.