სტატიები

 

ძროხების კოჭლობა - ეკონომიკის გამოწვევა

ბოლო წლებში მერძეულ მეცხოველეობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა, ეს შეეხება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა-შენახვას და კვებას, ასევე თავად ნახირის მართვის სისტემას, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ ძროხის პროდუქტიულობაზე.   მუშაობის პროცესში ჩვენ ხშირად ვეჩეხებით „ჩლიქების პრობლემებს“ ფერმებში. ამიტომ გვინდა თქვენი ყურადღება მივაპყროთ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის კოჭლობის პრობლემას და ჩლიქების მოვლას.   

ისრაელის მერძევეობის დარგის თავისებურებები და წარმატების საიდუმლო

სოფლის მეურნეობისთვის არახელსაყრელი ბუნებრივი პირობების მიუხედავად ისრაელმა  შეძლო და მსოფლიოს აჩვენა, რომ სწორად ორგანიზებითა და შრომისმოყვარეობით, სანიმუშო სოფლის მეურნეობის წარმოების აწყობა ასეთ პირობებშიც კი შესაძლებელია. დღეს, ისრაელის სოფლის მეურნეობის პროდუქციით თვითუზრუნველყოფა 80%-ს შეადგენს. ისრაელში სოფლის მეურნეობის ბევრი დარგი კარგადაა განვითარებული და მათ შორისაა მერძეული მიმართულების მესაქონლეობაც.

GeorgianDairy-ს მოლოდინები დღგ-ს გაუქმების შესახებ

როგორც მოგეხსენებათ, დროებითმა მთავრობამ წამოაყენა ინიციატივა ნედლი რძით ნაწარმოებ პროდუქტებზე დღგ-ს გაუქმების შესახებ. GeorgianDairy-მ გაანალიზა აღნიშნული ინიციატივის შესაძლო შედეგები და ეს ინიციატივა ნედლი რძის ბაზრისთვის დადებითად შეაფასა. სტატიაში ჩვენ ავღწერთ GeorgianDairy-ს მოლოდინებს ახალი ინიციატივის ეფექტების შესახებ.

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მსხვილი და საშუალო ბიზნესისთვის სოფლის მეურნეობის სექტორში

სასოფლო სამეურნეო პროექტები, მათ შორის რძის პირველადი წარმოება/გადამუშავება, მსხვილ ინვესტიციებს საჭიროებს, ამიტომ მეწარმეებს ხშირად უწევთ ფინანსების მოძიება. ჩვენ გთავაზობთ საქართველოში დღეს არსებული დაფინანსების წყაროების მიმოხილვას.

ოთხი ნაბიჯი საკვებზე დანახარჯების შესამცირებლად

ნაღდ ფულთან დაკავშირებულ გაუაზრებელ გადაწყვეტილებებს უფრო დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია, ვიდრე მაღალ ფასებს. იმ პერიოდში, როცა რძის ფასები დაბალია, ფერმერები გადაწყვეტილებებს ემოციურ ფონზე იღებენ, თუმცა ყველაფერი პირიქით უნდა იყოს, გადაწყვეტილებები უნდა იყოს აწონილ-დაწონილი და კარგად გააზრებული.

ხბოების გაზრდა - ეს ელემენტების ერთობლიობაა

თითოეული ფერმერის მიზანია - გაზარდოს ხბო, რომელიც მოახდენს თავისი გენეტიკური პოტენციალის რეალიზაციას 24 თვის განმავლობაში.

რძის პროდუქტების საერთაშორისო აუქციონზე (GDT) გაყიდული რძის პროდუქტის რაოდენობა შემცირდა

პირველ აპრილს, ახალ ზელანდიაში გამართულ GDT-ის აუქციონზე მნიშვნელოვნად შემცირდა შემოთავაზებების რაოდენობა.

რძის ქართველი მწარმოებლები იტალიელი და ამერიკელი კოლეგების გამოცდილებას იზიარებენ

საქართველობაზარი, როგორც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ნაწილი, ევროკავშირიდან რძის პროდუქტების იმპორტისათვის სრულიად  ღიაა   ამავე დროს, ხარისხისა და უვნებლობის პრობლემების გამო, ანალოგიური ქართული  პროდუქცია ევროპის ბაზარზე ვერ შედის.