სტატიები

 

მერძევეობის მოდერნიზაცია - აუცილებელი პირობა მდგრადი სასურსათო სისტემის შესაქმნელად მსოფლიოში

მოსახლეობის და ტექნოლოგიების ზრდის ტემპი ექსპონენციურია,  საკვების მიწოდება კი წრფივად იზრდება, ამიტომ მეტი საკვების (ცხოველური ცილების) წარმოებისთვის მომავალში აუცილებელია ტექნოლოგიური განვითარება.

საქართველოში ევროკავშირის მხარდაჭერით 12 მილიონი ევროს ღირებულების სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი განხორციელდება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითრების 2015-2020 წლის სტრატეგიის იმპლემენტაციის ხელშესაწყობად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 12 მილიონი ევროს ღირებულების ახალი პროექტი განხორციელდება.

ახალმა კვლევამ აჩვენა ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული სტაფილოკოკების ზრდა რძის ინდუსტრიაში

ბაქტერიების რეზისტენტობის ზრდა ანტიბიოტიკების მიმართ საფრთხის მაუწყებელი ნიშანია მსოფლიოსთვის. ანტიბიოტიკების საშუალებით მკურნალობდნენ ისეთ  დაავადებებს როგორიცაა ტუბერკულოზი, პნევმონია და ტიფი, თუმცა დღეს ეს დაავადებები არ ემორჩილება ანტიბიოტიკებით მკურნალობას. ანტიბიოტიკების უკონტროლო გამოყენების შედეგად ამ პათოგენებმა შეიძინეს გენები რომელიც აძლევთ მათ იმუნიტეტს მედიკამენტების უმეტესობის მიმართ.

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

სტატიაში მოკლედ გადმოგცემთ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ მომზადებულ მასალას რომელიც აღწერს რძის მიღების და პირველადი დამუშავების პროცედურებს.

სარძეო ფერმის შემოსავლიანობის ზრდა და მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამრავლება - უკრაინელი სპეციალისტის მოსაზრებები

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა უკრაინაში იკლებს. ეს ხდება არა მარტო კერძო სექტორის, არამედ რძის პროდუქტების ინდუსტრიული წარმოების ხარჯზე. ზოგიერთი ფერმა იხურება, ამასთან ერთად ახალი ფერმებიც იხსნება, თუმცა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა იკლებს.

იმერული ყველის ბაზრის კვლევის შედგები

საქართველოს რძის პროდუქტების ბაზარზე დღეს არსებული მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, რასაც ასოციაცია საქრძის მიერ ჩატარებული ყველის ბაზრის კვლევაც ადასტურებს (კვლევა მოამზადა მარკეთ ინთელიჯენს კაუკასუსმა - TNS Georgia, ასოციაცია საქრძის დაკვეთით).

ეფექტური კომუნიკაცია მეწარმეთა ასოციაციის დახმარებით - აიოვას შტატის გამოცდილება

მეწარმეთა გაერთინების ისეთი ფორმა როგორიცაა ასოციაცია მნიშვნელოვანია როგორც ცალკეული წარმოებების ასევე მთლიანად სექტორის განვითარებისთვის, რადგან ის ეხმარება მეწარმეებს და მთლიანად სექტორს დაიცვან საკუთარი ინტერესები.

საქართველოს მერძევეობის სექტორი ვითარდება

საქართველოს მერძევეობის ინდუსტრია მზარდი ტემპებით ვითარდება, რაც განპირობებულია გაუმჯობესებული საინვესტიციო კლიმატით, კარგი პირობების არსებობით სარძეო ფერმებისთვის,  რძეზე და რძის პროდუქტებზე მაღალი  მოთხოვნის არსებობით.