სტატიები

 

ხბოებზე ზრუნვის თავისებურებები ზამთარში

ხბოების მოვლის თავისებურებებზე დამოკიდებულია პირუტყვის ზრდისა და განვითარების ტემპები, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მკურნალობაზე გაწეული დანახარჯების რაოდენობა. ზამთარი უკვე დაიწყო, ამიტომ დროა ფერმერებმა გადახედონ ხბოების მოვლის პროგრამას ფერმებში და შესაბამისად მოემზადონ ცივი ამინდებისთვის.

სანაშენე პირუტყვის იმპორტის მოთხოვნები და შესაძლებლობები საქართველოში

ყველა პროფესიონალი მესაქონლისთვის ცნობილია მარტივი ჭეშმარიტება - იმისათვის რომ მიაღწიოთ მნიშვნელოვან შედეგებს მერძეულ მესაქონლეობაში, აუცილებელია მუდმივი ზრუნვა ჯანმრთელი და პროდუქტიული ნახირის შექმნაზე. თუმცა, ამ ყველაფრის პრაქტიკაში დანერგვა არც ისე მარტივია. სირთულეს პირველ რიგში  ადგილობრივი ჯიშების სუსტი სელექცია წარმოადგენს, რომელიც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საზღვარგარეთის გამოცდილებას. შესაბამისად, საქართველოში არ არის შესაძლებელი ისეთი პირუტყვის შეძენა რომელიც პროდუქტიულობით უცხოურ ჯიშებს უტოლდება. ამ მიზეზების გამო ქართველი მესაქონლეები იძულებულნი არიან საზღვარგარეთიდან შემოიყვანონ პირუტყვი.

მასტიტის მკურნალობა დეტალების ცოდნას მოითხოვს

პირუტყვის ისეთი გავრცელებული დაავადება, როგორიც მასტიტია რთული დასამარცხებელია. ფერმერებს მის გამოსავლენად და სამართავად რამდენიმე სტრატეგიის შემუშავება სჭირდებათ. რის გამოც, ეს დაავადება ერთ-ერთ ყველაზე ხარჯიან დაავადებად ითვლება მერძევეობის ინდუსტრიაში.

თანამედროვე მოწყობილობები სარძეო ფერმის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის

დღეისათვის სარძეო ფერმის უკეთ ფუნქციონირებისათვის ძალიან ბევრი ხელსაწყო არსებობს. თუმცა, ამ სტატიაში მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებთ ყურადღებას.

ყველის საბითუმო ფასების მონიტორინგის შედეგები და ანალიზი- 24-11-17

ნედლი რძის გაძვირებასთან ერთად რათქმაუნდა ლოგიკურია რომ ძვირდება ყველიც. გთავაზობთ იმერულისა და სულგუნი ყველის საბითუმო ფასების უკანასკნელი მონიტორინგის შედეგებსა და ამ შედეგების ანალიზს.

პირუტყვის ინდივიდუალური მკურნალობა სარძეო ფერმაში - ანტიბიოტიკების გონივრული გამოყენების გზა

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ანტიბიოტიკების გონივრულ გამოყენებას მეცხოველეობაში. მიმდინარე წლის იანვრიდან აშშ-ში ამოქმედდა დირექტივა, რომელიც მკაცრ რეგულაციებს ავრცელებს გარკვეული ტიპის ანტიბიოტიკების გამოყენებაზე. შედეგად სარძეო ფერმებში ანტიბიოტიკების გამოყენების წესების გადაფასება მოხდა.

მობილური საწველი დარბაზი - პირველად ახალი ზელანდიის ფერმაში

ფერმერმა ჩრდილოეთ კენტერბერიდან (ახალი ზელანდია) გლენ ჰერადმა, ინოვაცია შეიტანა ახალი ზელანდიის ტრადიციულ მესაქონლეობაში.