სტატიები

 

ცვლილებები რძის წარმოებაში, საშუალო წველადობასა და მეწველი ძროხების რაოდენობაში - 11.11.17

სტატიაში განხილულია, მიმდინარე პეიროდში, ინტენსიური და ექსტენსიური ფერმების ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა რძის წარმოება, საშუალო წველადობა და ფურების სულადობა.

ძვირადღირებული ქართული ყველის სახეობები

ჩვენს ქვეყანაში ყველის წარმოებას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. 
„საქართველოს ყველის მწარმოებელთა ასოციაციის“ თავმჯდომარემ - ანა მიქაძემ ყველის არაერთი უნიკალური ნიმუში აღმოაჩინა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და ფართო საზოგადოებას გააცნო. როგორც თვითონ ამბობს, მათი დამზადება ძალიან რთული, შრომატევადი საქმეა და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. ქალბატონი ანა არის ავტორი და დამფუძნებელი „ყველის ფესტივალისა“, რომელიც ჩვენს დედაქალაქში ყოველ წელს იმართება. ის დღეს ჩვენს მკითხველს ყველაზე ძვირადღირებულ და გამორჩეულ ყველის ნიმუშებზე ესაუბრება: 

ინტენსიური ფერმების მომგებიანობის ინდექსი

გთავაზობთ ინტენსიური ფერმების მომგებიანობის ინდექსის შეფასებას გასული თვის მონაცემებით. ინდექსი დაფუძნებულია საშუალოდ აღბულ რაციონში შემავალი კომპონენტების ფასების ცვლილებაზე.

FAO: ევროპას ნაღების კარაქის დეფიციტი აღარ ემუქრება

ხარისხიანი ნაღების კარაქის დეფიციტი ევროკავშირში დღითიდღე მცირდება. ახლანდელი ფასების მატება და დეფიციტი პროდუქტზე გამოწვეული იყო მაღალი მოთხოვნით, თუმცა სხვა ქვეყნებში გაზრდილმა წარმოებამ უკვე გამოიწვია ფასების კლება და მარაგების შევსება.

მეცნიერული კვლევის შედეგი: პირუტყვი კომბინირებულ რაციონს პატარა ზომის ღეროების სასარგებლოდ არჩევს

მერძეული ძროხები შერჩევით იღებენ თავიანთ რაციონს, ისინი არჩევენ უფრო პატარა და წვრილ ღეროებს და ტოვებენ შედარებით დიდ ღეროებს კომბინირებულ საკვებში. საკვების ამგვარი შერჩევა ამცირებს პირუტყვის მიერ მიღებული ბოჭკოვანი ნივთიერების რაოდენობას და ზრდის მარცვლეულის და რაციონში შემავალი სხვა კომპონენტების მიღებას. ასევე ქმნის შემთხვევებს როცა პირუტყვი სხვადასხვა რაციონს იღებს დღის განმავლობაში.

როდის შეძლებს საქართველო ევროკავშირის ბაზარზე რძის პროდუქტების ექსპორტის განხორციელებას?

2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა და 2014 წლის 18 ივლისს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა „ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, რომლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს „ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“  შეთანხმება (DCFTA), რომელიც ძალაში შევიდა 2014 წლის სექტემბრიდან.

მერძეული ჯიშის მოზვრების სახორცედ სუქება

უკრაინაში მერძეული ჯიშის მოზვრების გამოზრდის მიმართ დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. თუმცა ბევრი მეურნეობა მაინც ახდენს მათ სახორცედ სუქებას. ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვეთხრო ამ კატეგორიის ცხოველების მოვლა-შენახვისა და კვების ჩრდილოამერიკული გამოცდილების შესახებ. ასევე გაგიზიარებთ სასწავლო ტურის მონაწილეობისგან მიღებულ ახალ ფაქტიურ ინფორმაციას, რომელიც  FAO-სა და EBRD-ის მიერ იყო ორგანიზებული. უკრაინელმა სპეციალისტებმა 5 დღე გაატარეს აიოვას შტატში (აშშ),  სადაც იკვლევდნენ ხორცის,  მათ შორის საქონლის ხორცის, წარმოებას.

„ხაფანგი“ ძროხებისთვის

ძროხების შენახვის, საწველ დარბაზებიან დაუბმელ სისტემაზე მასიურად გადასვლის გამო,  ცალკეული პირუტყვისათვის ზოოვეტერინარიული მანიპულაციების მოხერხებულობასთან დაკავშირებული  ორგანიზაციული საკითხები წარმოიშობა. დამპროექტებლები და პრაქტიკოსები გვთავაზობენ ცხოველების ფილტრაციის და ფიქსაციის   სხვადასხვა საშუალებებს საწველი დარბაზიდან გამოსასვლელში - დაწყებული სელექციური ჭიშკრიდან, დამთავრებული პალპაციის მილებამდე.