სტატიები

 

არსებული შესაძლებლობები რძის წარმოებისა და გადამუშავების დასაფინანსებლად

გთავაზობთ საქართველოში მიმდინარე პროექტების მიმოხილვას, რომლებიც ანხორციელებენ აგრობიზნესის, ამ შემთხვევაში რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების თანადაფინანსებას.

ძროხებში მაჭიკის გადაადგილების კონტროლი

ჯანმრთელობის პრობლემები და მასთან დაკავშირებული ვეტერინარული ხარჯები თავს იჩენს ლაქტაციის პირველი 30 დღის განმავლობაში. მშრალობის პერიოდში მენეჯმენტი და კვება გავლენას ახდენენ დაავადებების წარმოშობაზე მოგების დროს. 

ლუდის ანარჩენი სასოფლო სამეურნეო ცხოველების კვებაში

ლუდის ანარჩენი - საკვებია, რომელსაც დიდი უპირატესობები გააჩნია. მას თავისი  ფასეულებები აქვს, იგი მდიდარია საკვები ნივთიერებებით.

ახალდაბადებული ხბოების კვება - მომავალი ძროხების წარმატების საწინდარია

ვლადირმერ ანდრუშენკი, უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაციის (რმა)მეცხოველეობის კონსულტანტი