ტექნოლოგიები

 

როგორ დავაარსოთ მერძეული მეურნეობა

 

მერძეული მესაქონლეობის ბიზნესი უზრუნველყოფს მაღალ მომგებიანობას, შემოსავლების სწრაფ ყოველთვიურ შემოდინებას და რეალიზაციის მეტი ბაზრები გააჩნია. ამ სფეროში ტექნოლოგიები მუდმივად ვითარდება, რომელთაა დანერგვაც მერძეული ფერმის ეფექტიანობას და შემოსავლების გაზრდას უწყობს ხელს, მყისიერად იღებს შედეგებს  და მათ დანერგვაზე გაწეული ხარჯების ამოღება სწრაფად ხდება.

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 01-02-19

 

რესპონდენტები იტყობინებიან რომ მოთხოვნა ნედლ რძეზე ძალიან დიდია - რასაც გაზრდილი ფასებიც ადასტურებს. გამოკითხვის მიხედვით, ნედლი რძის ჩაბარების საშუალო ფასები რეკორდულად მაღალია. იანვრის თვეში, შინამეურნეობებისა და ექსტენსიური ფერმების რძის ჩაბარების საშუალოთვიურმა ფასმა 1.14 ლარი შეადგინა, რაც შარშანდელ იანვარზე 3.4%-ით მაღალია. ფასები გაზრდილია ინტენსიურ ფერმებშიც.