ტექნოლოგიები

 

რომელი ქვეშსაფენი გამოვიყენოთ?

კომპანია პეტინგერის და საქართველოს მერძევეობის ასოციაციის მიერ 2020 წლის ივნის-ივლისში ორგანიზებული ონლაინ ტრეინინგის მსვლელობისას განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია საკითხმა, თუ როგორ უნდა უზრუნველვყოთ მეწველი პირუტყვის კომფორტი და რომელი ქვეშსაფენია საუკეთესო მათ შესანახად და რატომ. ტრენერმა ვლადიმირ მირნენკომ დაწვრილებით აღწერა სხვადასხვა სახის ქვეშსაფენების ხარისხი.

სცივა თუ არა ძროხას ზამთარში?

ძროხამ, როგორც ცხოველმა ევოლუცია განიცადა გამყინვარების პერიოდში. სიცივე მინუს 20 ცელსიუს გრადუსამდე მისთვის კომფოტულია. მთავარია, ჰაერი იყოს მშრალი, სუფთა და ქარის გარეშე.

მშრალი ნივთიერების განსაზღვრის წესი მიკროტალღური ღუმელის მეშვეობით

მეთოდი განკუთვნილია ნოტიო უხეშ საკვებში და მთლიან საკვებნარევში  მშრალი ნივთიერების სწრაფად დასადგენად 15%-ზე მეტი მშრალი ნივთიერების შემცველობით. რამდენ ხანს უნდა ვაშროთ დამოკიდებულია  ნიმუშის მთავარი შემადგენლის ტენიანობაზე. სქელი ღეროები და სიმინდის ტაროს ნაწილები შრება დიდხანს..   

მონბილიარდი - პერსპექტიული მერძეული ჯიში ქართველი ფერმერებისთვის

სარძეო მეურნეობის დაარსებისას ან არსებული ნახირის ჩანაცვლებისას მერძევე ფერმერები ხშირად დგანან ამოცანის წინაშე თუ რომელი ჯიში შეარჩიონ ან თუნდაც რომელი ჯიშთან შეაჯვარონ საკუთარი საქონელი. ბუნებრივია ფერმერები ჯიშის შერჩევისას მთავარ მიზანად ოპტიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური მოგების მიღებას ისახავენ და ხშირად ყურადღება ექცევა მხოლოდ კონკრეტული ჯიშისთვის დამახასიათებელ წველადობის მაჩვენებელს, რაც არასწორი მიდგომაა, რადგან მაღალი წველადობა ყოველთვის მაღალ მოგებას არ ნიშნავს. საქონლის ჯიშის შერჩვევისას ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებაა საჭირო და ის მეურნეობაში არსებული რესურსების, შესაძლებლობების, ადგილობრივი კლიმატური და სხვა სახის პირობების მიხედვით უნდა მოხდეს.

საწველი სისტემები და მათი შერჩევა

საწველი ცენტრი არ არის მხოლოდ ადგილი სადაც ძროხები იწველება, ფაქტიურად ის სარძეო ფერმის მენეჯმენტის უმთავრესი ჰაბია, რომელიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ფერმის მენეჯმენტის განხორციელებაში. ის მთლიანად სარძეო ფერმის ინტეგრირებული ნაწილია, სადაც ხდება მენეჯმეტნისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვება ძროხებზე ვიზუალური დაკვირვებით ან სპეციალურ მოწყობილობების მეშვეობით, რაც ფერმერს საშუალებას აძლევს განახორციელოს ფერმის მართვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტები და უზრუნველყოს გარემო ცხოველის კეთილდღეობისთვის.  აქ შესაძლებელია საჭიროების მიხედვით ძროხების გადაჯგუფება-დახარისხება და განცალკევება წველამდე ან მის შემდგომ  ვეტერინარული მანიპულაციების ან სხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად.