ტექნოლოგიები

 

ნედლი რძის ფასები - გამოკითხვის შედეგები - 01-02-19

 

რესპონდენტები იტყობინებიან რომ მოთხოვნა ნედლ რძეზე ძალიან დიდია - რასაც გაზრდილი ფასებიც ადასტურებს. გამოკითხვის მიხედვით, ნედლი რძის ჩაბარების საშუალო ფასები რეკორდულად მაღალია. იანვრის თვეში, შინამეურნეობებისა და ექსტენსიური ფერმების რძის ჩაბარების საშუალოთვიურმა ფასმა 1.14 ლარი შეადგინა, რაც შარშანდელ იანვარზე 3.4%-ით მაღალია. ფასები გაზრდილია ინტენსიურ ფერმებშიც.

ძროხების კოჭლობა - ეკონომიკის გამოწვევა

ბოლო წლებში მერძეულ მეცხოველეობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა, ეს შეეხება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა-შენახვას და კვებას, ასევე თავად ნახირის მართვის სისტემას, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ ძროხის პროდუქტიულობაზე.   მუშაობის პროცესში ჩვენ ხშირად ვეჩეხებით „ჩლიქების პრობლემებს“ ფერმებში. ამიტომ გვინდა თქვენი ყურადღება მივაპყროთ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის კოჭლობის პრობლემას და ჩლიქების მოვლას.