ლექტორები

ჩარლზ ერცინგერი ორგანული წარმოების ექსპერტი, აიოვას შტატის უნივერსიტეტი, აშშ ჩარლს ერცინგერი გახლავთ ორგანიზაცია „ASSIST, Inc.“ დირექტორია და პასუხისმგებელია აღნიშნული ორგანიზაციის ოპერაციებზე. „ASSIST, Inc.“ - არასამთავრობო ორგანიზაცია დე-მოინში, აიოვას შტატში, რომელიც გამოყოფს რესურსებს სასოფლო-სამეურნეო სპეციალისტების მოსამზადებლად. „ASSIST, Inc.“-ი...…

ჩვენი გუნდი

კატერინა პობერეჟნა - პროექტის კოორდინატორი, აგრობიზნესის განვითარების სპეციალისტი, ეკონომისტი მერაბ ჩხარტიშვილი - მესაქონლეობის ბიზნესში 20 წელზე მეტი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ექსპერტი. მარიამ სალდაძე - ბაზრის მონიტორინგის,  და ვებ-პორტალისა და სოციალური ქსელების საინფორმაციო მხარჭერის სპეციალისტი ნიკა ჯაფარიძე - საქართველოს რძის პროდუქტების ბაზრის ანალიტიკოსი, ეკონომისტი. ან...…

რას ვაკეთებთ?

ვახდენთ ხარისხიანი რძის წარმოების თანამედროვე და მოწინავე ტექნოლოგიების  შესახებ ცოდნის შეგროვებას და გაზიარებას.; წარმოვადგენთ ინფორმაციიას საქართველოში რძისა და რძის პროდუქტების ბაზრის შესახებ ; წარმოვადგენთ პლატფორმას მერძევე ფერმერებსა და  დარგის  ექსპერტებს შორის გამოცდილებისა და ინფორმაციის ეფექტიანი გაცვლისა და გაზიარებისთვის ; …

ჩვენი მიზნები

საქართველოს მესაქონლეობის სექტორში რძის პროფესიონალური  მწარმოებლების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული „ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების“ (DCFTA) რეალიზაციის კონტექსტში.   …

ვინ ვართ?

Georgiandairy.org წარმოადგენს საქართველოს მესაქონლეობის სექტორის შესახებ საინფორმაციო-ანალიტიკურ რესურსს, რომელიც შექმნილია  „სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორის განვითარების გზით“  პროექტის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ,...…

ლექტორები

მიხეილ ბელოკონი 2008 წლიდან - უკრაინის რძის მწარმოებელთა  ასოციაციის ვეტერინარიის დეპარტამენტის დირექტორი. 2005 წლიდან აქტიურად თანამშრომლობდა საჯიშე საწარმოებთან საკონსულტაციო და პრაქტიკული მომსახურების გასაწევად უკრაინის კოლექტიური მეურნეობებისათვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის წარმოების საკითხებში.    1998 წლიდან გადავიდა ფიზიკური პირების მეცხოველეობის მეურნეობები...…

პროგრამა

კავკასიის პირველი რძის კონგრესი აღმოსავლეთ ევროპის რძის ფორუმის ფარგლებში 14 მარტი, 2017 სასტუმრო “Radisson Blu Iveria” (საქართველო, თბილისი, ვარდების რევოლუციის მოედანი 1)   წინასწარი პროგრამა 08:30-09:00   მონაწილეების რეგისტრაცია, ყავა 09:00-09:30   ოფიციალური გახსნა მისასალმ...…

რძის ტალღის დაჭერა

უკრაინას შეუძლია რძის პროდუქციის ევროპულ ბაზარზე ძლიერი მოთამაშე გახდეს. გრძელვადიანი ინვესტიციები, კოოპერატიული საწარმოების განვითარება და ლოკალური ქარხნების გახსნა - ამ მიზნის მისაღწევი ნაბიჯების არასრული ჩამონათვალია.