ვიდეოთეკა

 

კომპანია "შირაქი" კავკასიაში პირველ პრეცედენტს ქმნის

ეკოლოგიურად და ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი - გამოწვევა საქართველოში რომელსაც შირაქის ფერმა ზედმიწევნით პასუხობს. ეს არის რეგიონში ერთადერთი ფერმა, რომელიც ბიომიმართულებით მუშაობს.

რძის პირველი საერთაშორისო კონგრესი კავკასიაში, თბილისი, საქართველო

წლის მთავარი მოვლენა სამხრეთ კავკასიის მერძევეობის სექტორში,  - კავკასიის პირველი რძის კონგრესი - ჩატარდება აღმოსავლეთ ევროპის რძის კონგრესის ფარგლებში, 2017 წლის 14 მარტს, თბილისში