აღწარმოება

 

სარძეო ფერმა აიოვას შტატში - Bloods dairy farm

ქართველი ფერმერების ვიზიტი აღნიშნულ ფერმაში ორგანიზებული იყო FAO/EBRD-ის ერთობლივი პროექტის მიერ - "სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში ცოდნის გადაცემის გზით."

სარძეო ფერმის შემოსავლიანობის ზრდა და მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამრავლება - უკრაინელი სპეციალისტის მოსაზრებები

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა უკრაინაში იკლებს. ეს ხდება არა მარტო კერძო სექტორის, არამედ რძის პროდუქტების ინდუსტრიული წარმოების ხარჯზე. ზოგიერთი ფერმა იხურება, ამასთან ერთად ახალი ფერმებიც იხსნება, თუმცა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა იკლებს.

აღწარმოების პროგრამა

ავტორი: მიხაილ ბელოკონი, კონსულტანტი აღწარმოების საკითხებში (რძის მწარმოებელთა ასოციაციის საკონსულტაციო ცენტრი)