მოზარდეულის გამოზრდა

 

ხბოების გაზრდა - ეს ელემენტების ერთობლიობაა

თითოეული ფერმერის მიზანია - გაზარდოს ხბო, რომელიც მოახდენს თავისი გენეტიკური პოტენციალის რეალიზაციას 24 თვის განმავლობაში.

ხბოებზე ზრუნვის თავისებურებები ზამთარში

ხბოების მოვლის თავისებურებებზე დამოკიდებულია პირუტყვის ზრდისა და განვითარების ტემპები, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მკურნალობაზე გაწეული დანახარჯების რაოდენობა. ზამთარი უკვე დაიწყო, ამიტომ დროა ფერმერებმა გადახედონ ხბოების მოვლის პროგრამას ფერმებში და შესაბამისად მოემზადონ ცივი ამინდებისთვის.

რძით კვების პერიოდის მნიშვნელობა

მეცნიერები და პრაქტიკოსები ადასტურებენ, რომ სარემონტო ახალგაზრდა თაობის გამოსაზრდელად მხოლოდ საუკეთესო ბუღა მწარმოებლების სპერმის გამოყენება წარმატების გარანტიას არ იძლევა. ფერმერები თუ საუკეთესო გენეტიკის მქონე პირუტყვს გამოზრდიან არასწორად საბოლოო შედეგი ნულის ტოლი იქნება.

ტრაქტატი მერძეული მეცხოველეობისთვის

სასოფლო-სამეურნეო პირუტყვის მოშენების ძირითად მიზანს წარმოადგენს გადამამუშავებელი წარმოებისათვის მაღალხარისხოვანი პროდუქტებისა და ნედლეულის  წარმოება.   პირუტყვის თითოეულმა მფლობელმა მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოიყენოს  სპეციალიზებული ჯიშები.