ჯანმრთელობა

 

ძროხების კოჭლობა - ეკონომიკის გამოწვევა

ბოლო წლებში მერძეულ მეცხოველეობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა, ეს შეეხება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა-შენახვას და კვებას, ასევე თავად ნახირის მართვის სისტემას, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ ძროხის პროდუქტიულობაზე.   მუშაობის პროცესში ჩვენ ხშირად ვეჩეხებით „ჩლიქების პრობლემებს“ ფერმებში. ამიტომ გვინდა თქვენი ყურადღება მივაპყროთ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის კოჭლობის პრობლემას და ჩლიქების მოვლას.   

ახალმა კვლევამ აჩვენა ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული სტაფილოკოკების ზრდა რძის ინდუსტრიაში

ბაქტერიების რეზისტენტობის ზრდა ანტიბიოტიკების მიმართ საფრთხის მაუწყებელი ნიშანია მსოფლიოსთვის. ანტიბიოტიკების საშუალებით მკურნალობდნენ ისეთ  დაავადებებს როგორიცაა ტუბერკულოზი, პნევმონია და ტიფი, თუმცა დღეს ეს დაავადებები არ ემორჩილება ანტიბიოტიკებით მკურნალობას. ანტიბიოტიკების უკონტროლო გამოყენების შედეგად ამ პათოგენებმა შეიძინეს გენები რომელიც აძლევთ მათ იმუნიტეტს მედიკამენტების უმეტესობის მიმართ.

მასტიტის მკურნალობა დეტალების ცოდნას მოითხოვს

პირუტყვის ისეთი გავრცელებული დაავადება, როგორიც მასტიტია რთული დასამარცხებელია. ფერმერებს მის გამოსავლენად და სამართავად რამდენიმე სტრატეგიის შემუშავება სჭირდებათ. რის გამოც, ეს დაავადება ერთ-ერთ ყველაზე ხარჯიან დაავადებად ითვლება მერძევეობის ინდუსტრიაში.

თანამედროვე მოწყობილობები სარძეო ფერმის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის

დღეისათვის სარძეო ფერმის უკეთ ფუნქციონირებისათვის ძალიან ბევრი ხელსაწყო არსებობს. თუმცა, ამ სტატიაში მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებთ ყურადღებას.

პირუტყვის ინდივიდუალური მკურნალობა სარძეო ფერმაში - ანტიბიოტიკების გონივრული გამოყენების გზა

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ანტიბიოტიკების გონივრულ გამოყენებას მეცხოველეობაში. მიმდინარე წლის იანვრიდან აშშ-ში ამოქმედდა დირექტივა, რომელიც მკაცრ რეგულაციებს ავრცელებს გარკვეული ტიპის ანტიბიოტიკების გამოყენებაზე. შედეგად სარძეო ფერმებში ანტიბიოტიკების გამოყენების წესების გადაფასება მოხდა.

ძროხებში მაჭიკის გადაადგილების კონტროლი

ჯანმრთელობის პრობლემები და მასთან დაკავშირებული ვეტერინარული ხარჯები თავს იჩენს ლაქტაციის პირველი 30 დღის განმავლობაში. მშრალობის პერიოდში მენეჯმენტი და კვება გავლენას ახდენენ დაავადებების წარმოშობაზე მოგების დროს. 

წველის ტექნოლოგიის დარღვევა - მასტიტის წარმოქმნის ერთ-ერთი მიზეზი

  ინფექციის წყაროების და მასტიტის წარმოქნის მიზეზების შესახებ გვიყვება რძის მწარმოებელთა ასოციაციის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი ვიტალი ზახარჩენკო მასტიტი - სარძევე ჯირკვლის ანთება, ცურის ხასიათდება ერთი ან რამდენიმე მეოთხედის დაზიანებით და შესაძლებელია არსებობდეს კლინიკური ან სუბკლინიკური (ფარული) ფორმით. მასტიტის კლინიკური გამოვლენა ხასიათდება ცხოველის საერთო მდგომარების გაუა...…