სწორად წველა ხელოვნებაა

მიმოხილვა PDF

941

 

მსგავსი

 

„საქართველოს მერძევეობის ასოციაცია“ -ს ახალი წევრები დაემატნენ

„საქართველოს მერძევეობის ასოციაცია“ -ს ოთხი ახალი წევრი (მი...

მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების სახელმძღვანელო მითითებები შეიქმნა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახე...

პირველი მარტიდან სურსათის ეტიკეტირების ახალი რეგულაცია ამოქმედდება

2019 წლის 1 მარტიდან, ეტიკეტის საშუალებით მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება...

 

comments powered by Disqus