თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პროგრამა ქართველი ფერმერებისთვის

2016 წლის მარტიდან აგვისტომდე ქართველი ფერმერების ჯგუფისთვის რძის წარმოების სასწავლო სემინარები ჩატარდება. სემინარებს  რძის თანამედროვე წარმოების ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაატარებენ უკრაინასა და საქართველოში.

სემინარები  ორგანიზებულია პროექტის - სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორში, ცოდნის გადაცემის გზით (მეორე ფაზა) ფარგლებში, უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაციის, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)  მიერ.

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) კონტექსტში და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს სურსათის უვნებლობის სტანდარტების ჰარმონიზაციის პროცესში, საქართველოს აგრობიზნესს და რძის გადამამუშავებელ კომპანიებს სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელება ესაჭიროებათ  ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

სემინარები მოიცავს 4 მოდულს:

  1. 13-23 მარტი, 2016: ცხოველთა გამრავლება და ჯანმრთელობა
  2. 13-23 მარტი, 2016: ცხოველთა კვება, საკვების ბაზის მომზადება და წარმოება
  3. აგვისტო, 2016: მოზარდი ცხოველის გამოზრდა
  4. აგვისტო, 2016: ფერმის მართვა. წარმოების ეკონომიკა და რძის ხარისხი

აგრეთვე, კურსის ფარგლებში  ორგანიზებული იქნება უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაციის მეურნეობებში ვიზიტები პრაქტიკული სწავლებისა და რძის ბიზნეს სტრუქტურის შესასწავლად.

სემინარების მონაწილეებს საშუალება ექნებათ, რომ გაეცნონ რძის წარმოების მსოფლიო გამოცდილებას და ანალოგიური სისტემის შექმნის საშუალებებს საქართველოში, ასევე, გაიგონ უფრო მეტი რძის წარმოების  ყველაზე ეფექტიანი  ტექნოლოგიების შესახებ.

 

907

 

მსგავსი

 

პირველი იანვრიდან 140 კგ-მდე მსქვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი აიკრძალა

მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის #592 დადგენილებით ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტე...

 ქართული ნედლი რძით ნაწარმოებ პროდუქტებს სპეციალური აღნიშვნა ექნებათ

 

ქართული რძის ნიშნის პრეზენტაცია 22 იანვარს,  14:00 საათზე, თბილისში, სასტუმ...

მერძევე ფერმერი გიორგი ბიკაშვილი დარგის პრობლემად კვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობას მიიჩნევს

ფერმერი გიორგი ბიკაშვილი 25 წელია დედოფლისწყაროში მერძევეობის ბიზნეს მისდევს. 2015 წელს  150...

 

comments powered by Disqus