,,თუშური გუდის“ და ,,სულგუნის“ სენსორული ანალიზი

საქპატენტის ოფისში იგეგმება "თუშური გუდისა" და "სულგუნის" სენსორული ანალიზი (ორგანოლეპტიკა, შედგენილობა).

ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნების ,,სულგუნისა“ და ,,თუშური გუდის“ წარმოების სპეციფიკაციების გადახედვისა და გაუმჯობესების მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ დაფინანსებული პროექტის „მდგრადი ღირებულებათა ჯაჭვის მხარდაჭერა რძის სექტორში გეოგრაფიული აღნიშვნების განვითარების გზით“ ფარგლებში, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ ოფისში, ჩატარდება აღნიშნული გეოგრაფიული აღნიშვნების სენსორული ანალიზი (ორგანოლეპტიკა, შედგენილობა).

შეხვედრა გაიმართება 2018 წლის, 15 თებერვალს, 09:30-16:00 საათამდე, საქპატენტის მცხეთის ოფისში (ანტიოქიის ქ. N5).

დაინტერესებულმა პირებმა მონაწილეობის მისაღებად უნდა მოგვმართონ არაუგვიანეს 12 თებერვლისა.

საკონტაქტო პირი:

საერთაშორისო ურთიერთობათა და პროექტების მართვის განყოფილების უფროსი 

ანი ხოშტარია

ტელ.:(+995 32) 225-25-33 (158); მობ.: (+995 595)61-57-57);

ელ-ფოსტა: akhoshtaria@sakpatenti.org.ge

წყარო: www.sakpatenti.gov.ge

366

 

მსგავსი

 

ქართულ გეოგრაფიული აღნიშვნების დასახელებებს ევროკავშირში უნებართვოდ ვერ გამოიყენებენ

DCFTA -ს (ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება) ფარგლებში არსებობ...

სულგუნისა და გუდის ყველის გეოგრაფიული აღნიშვნის პროდუქტად დარეგისტრირების პროცედურები დასრულდა

 

გეოგრაფიული აღნიშვნა იგივე (Geographical Indication) ტრადიციული მეთოდით დამზადებ...

 

comments powered by Disqus