ვინ ვართ?

Georgiandairy.org წარმოადგენს საქართველოს მესაქონლეობის სექტორის შესახებ საინფორმაციო-ანალიტიკურ რესურსს, რომელიც შექმნილია  „სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის გაუმჯობესება საქართველოს რძის სექტორის განვითარების გზით“  პროექტის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის ფინანსური მხარდაჭერით.

1940

 

მსგავსი

 

გერმანიაში ორგანული (ბიო) რძის ფასი თვითღირებულებას ვერ ანაზღაურებს

ფერმერების მიერ გაწეული საწარმოო დანახარჯების მხოლოდ 79%  კომპენსირდება ფასით. მწარმოებლის ყ...