...
არტიომ არუტიუნოვ
3 წლის უკან

წყლის მოთხოვნილებაზე შესაძლებელია სერიოზული გავლენა იქონიოს საკვების შემადგენლობამ, წყლის ხარისხმა, გარემო პირობებმა. რაციონები, რომლებშიც მაღალია პროტეინის შემცველობა, მარილების და მინერალების კონცენტრაცია, გაზრდის წყალზე ცხოველის მოთხოვნილებას. დიარეამ ან ძალიან თხელი ექსკრემენტებმა შესაძლებელია ასევე გაზარდოს წყლის მოხმარება. წლის 15-დან 25 оС-მდე ტემპერატურისას წყლის მოხმარება შეადგენს 3-5 ლიტრს საკვების 1 კგ მშრალ ნივთიერებაზე, ხოლო 25-და 35 оС გრადუსამდე წყლის მოხმარებაშეიძლება გაიზარდოს 4-დან 10 კგ-მდე 1 კგ მშრალ ნივთიერებაზე.
ფაშვის მიკლოფლორის ნორმალური მუშაობისათვის და წყლის მოხმარების გასაზრდელად აუცილებელია წყლის ტემპერატურა მერყეობდეს 15-28 გრადუსის ფარგლებში. წყალტან დაკვშირებით იგივე სიტუაციაა, რაც საკვებთან: ჩვენ ვკვებავთ არა ძროხას, არამედ ფაშვის მიკროფლორას. ძროხები თავიანთი ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე უპირატესობას ანიჭებენ ზომიერი ტემპერატურის წყალს (17-25 оС), ვიდრე ყინულოვან ან თბილ წყალს.

Markdown powered content